Article Index

Saopćenje za medije: kampanja upozoravanja na opasnosti od mina tijekom 2021. g.
U srijedu, 31. ožujka, EUFOR pokreće virtualnu kampanju upozoravanja na opasnosti od mina osmišljenu u bliskoj suradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH i Oružanim snagama BiH. Određeno je da početak ove virtualne kampanje upozoravanja na opasnosti od mina bude 4. travnja, kako bi se poklopio sa Međunarodnim danom svjesnosti o opasnostima od mina i krenuo prije sezone razminiranja u BiH. Europska unija je jedan od najvećih donatora za potrebe protuminskih akcija u BiH, za koje je do sada izdvojila oko 46 milijuna eura. Osim rezminiranja, EU pruža potporu povratnicima i žrtvama nagaznih mina u BiH, unapređujući sigurnost građana. EU je financirala i uspostavu platforme informacijskih sustava za BHMAC, koja je u stanju pružiti točne, transparentne i pouzdane podatke o protuminskim akcijama.
U sklopu svojih redovitih aktivnosti, EUFOR-ovi timovi za vezu i osmatranje (LOT) drže predavanja o opasnostima od mina širom BiH. EUFOR-ovi timovi obično idu u škole, razne udruge i klubove s jednim jedinim ciljem da pomognu smanjenju broja žrtava minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata na minimum. Međutim, mjere koje su uvedene zbog pandemije bolesti COVID-19 ograničile su LOT timovima mogućnost držanja predavanja o opasnostima od mina u školama.
EUFOR je u bliskoj suradnji sa svojim partnerima, Centrom za uklanjanje mina u BiH i Oružanim snagama BiH, radio na pripremi video-materijala koji bi poslužio EUFOR-u i njegovim LOT timovima za izvođenje virtualne edukacije. Video-materijal o opasnostima od mina namijenjen je djeci, omladini i porodicama koji u vrijeme ograničenih javnih kontakata mogu pratiti predavanja u sigurnosti svojih domova. Služi za edukaciju ljudi o minama, opasnostima od njih i kako se ponašati ako se naiđe na minu. Ova virtualna edukativna kampanja upozoravanja o opasnosti od mina omogućava EUFOR-u nastavak pružanja pomoći BiH kako bi ona postala zemlja bez mina.
EUFOR-ova virtualna edukacija o minama se može vidjeti na www.euforbih.org/pazimine. Tu je i jedan kraći nagradni kviz.