Article Index

Saopštenje za medije: kampanja upozoravanja na opasnosti od mina tokom 2021. g.
U srijedu, 31. marta, EUFOR pokreće virtuelnu kampanju upozoravanja na opasnosti od mina osmišljenu u bliskoj saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH i Oružanim snagama BiH. Određeno je da početak ove virtuelne kampanje upozoravanja na opasnosti od mina bude 4. april, kako bi se poklopio sa Međunarodnim danom svjesnosti o opasnostima od mina i krenuo prije sezone deminiranja u BiH. Evropska unija je jedan od najvećih donatora za potrebe protivminskih akcija u BiH, za koje je do sada izdvojila oko €46 miliona. Osim uklanjanja mina, EU pruža podršku povratnicima i žrtvama nagaznih mina u BiH, unapređujući sigurnost građana. EU je finansirala i uspostavu platforme informacionog sistema za BHMAC, koja je u stanju da pruži tačne, transparentne i pouzdane podatke o protivminskim akcijama.
U sklopu svojih redovnih aktivnosti, EUFOR-ovi timovi za vezu i osmatranje (LOT) drže predavanja o opasnostima od mina širom BiH. EUFOR-ovi timovi obično idu u škole, razna udruženja i klubove s jednim jedinim ciljem da pomognu smanjenju broja žrtava minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata na minimum. Međutim, mjere koje su uvedene zbog pandemije bolesti COVID-19 ograničile su LOT timovima mogućnost držanja predavanja o opasnostima od mina u školama.
EUFOR je u bliskoj saradnji sa svojim partnerima, Centrom za uklanjanje mina u BiH i Oružanim snagama BiH, radio na pripremi video-materijala koji bi poslužio EUFOR-u i njegovim LOT timovima za izvođenje virtuelne edukacije. Video-materijal o opasnostima od mina namijenjen je djeci, omladini i porodicama koji u vrijeme ograničenih javnih kontakata mogu pratiti predavanja u sigurnosti svojih domova. Služi za edukaciju ljudi o minama, opasnostima od njih i kako se ponašati ako se naiđe na minu. Ova virtuelna edukativna kampanja upozoravanja na opasnosti od mina omogućava EUFOR-u nastavak pružanja pomoći BiH kako bi ona postala zemlja bez mina.
EUFOR-ova virtuelna edukacija o minama se može vidjeti na www.euforbih.org/pazimine. Tu je i jedan kraći nagradni kviz.