“PAZI, MINE!”, igraj se samo na sigurnim površinama i bit ćeš pobjednik!

Mobilna aplikacija
Sumnjive minske površine u BiH

Projekat UNDP-a i BHMAC-a za mapiranje svih područja u Bosni i Hercegovini za koje postoji sumnja ili su potvrđena kao aktivna minska polja.

Aplikacija ima opcije praćenja i upozoravanja kojima se korisnik obavještava da je u blizini minskog polja, također i opciju obrazovanja, SOS poziva i druge.

Zahtijeva Android 4.1 ili noviji
UNDP and BHMAC project to map all areas in Bosnia and Herzegovina that are suspected or confirmed to be an active minefield.

Aplikacija ima opcije praćenja i upozoravanja kojima se korisnik obavještava da je u blizini minskog polja, također i opciju obrazovanja, SOS poziva i druge.

Zahtijeva iOS 9.0 ili noviji.
Multimedija
Timovi za osmatranje i vezu EUFOR-a (LOT timovi), pod supervizijom EUFOR-og Odjela za koordinaciju informacija o minama (MICC) i u suradnji sa Oružanim snagama BiH (OS BiH), drže predavanja o opasnostima od mina (MRE) u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Svakoga dana EUFOR-ovi timovi za MRE rade u cilju smanjenja broja žrtava od mina i eksplozivnih naprava zaostalih iz rata na potpuni minimum. Međutim, restrikcije zbog pandemije COVID 19 ograničile su mogućnosti LOT timova da drže MRE predavanja u školama. EUFOR je zajedno sa Centrom za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) i OS BiH radio na stvaranju Virtualnog obrazovnog video tutorijala kako bi se EUFOR-u i njegovim LOT timovima omogućilo da MRE predavanja održe u vrtićima, školama i za obitelji u kući tokom pandemije, u trenutku kad je kontakt s javnosti ograničen.