Article Index

Ceremonija obilježavanja dostizanja inicijalnog operativnog kapaciteta
Danas je u Glavnoj komandi EUFOR-a u BiH, baza Butmir, održana ceremonija kojom je obilježeno uspješno dostizanje inicijalnog operativnog kapaciteta od strane oko 500 vojnika EUFOR-ovih rezervnih snaga koje čine četiri čete iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Ovom ceremonijom označen je uspješan završetak dvosedmičnih intenzivnih priprema i obuke, nakon kojih su ove snage operativno spremne da EUFOR-ovim partnerima iz oblasti sigurnosti pruže podršku u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane. Ceremoniji je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Željko KOMŠIĆ, kao i brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Od danas, svih šest manevarskih četa EUFOR-a započet će sa patroliranjem kako bi povećali vidljivost prisustva EUFOR-a u cijeloj državi, istovremeno jačajući vezu EUFOR-a sa lokalnim vlastima i građanima. Njihovo prisustvo jasno pokazuje posvećenost Evropske unije Bosni i Hercegovini.
Prisutnima su se obratili komandant EUFOR-a generalmajor Anton WESSELY i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini g. Johann SATTLER. U svom obraćanju, generalmajor WESSELY obrazložio je zašto je odlučeno da se izvrši aktiviranje ovog elementa rezervnih snaga EUFOR-a. Rekao je da je procjena EUFOR-a da trenutno ne postoji prijetnja po sigurno i stabilno okruženje zbog koje bi bio potreban angažman EUFOR-a. Kao razborita mjera iz predostrožnosti, u svjetlu pogoršane međunarodne sigurnosne situacije, odlučeno je da se aktiviraju ove rezervne snage kako bi se ostvarila spremnost za sve nepredviđene situacije. Generalmajor WESSELY pozdravio je posvećenost međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini, a posebno država koje učestvuju u misiji EUFOR-a. Ponovio je svoje uvjerenje da će raspoređivanje rezervnih snaga predstavljati dodatno sredstvo da se unaprijedi i ojača partnerstvo EUFOR-a sa institucijama i građanima BiH.

Latest video