Article Index

Operativni zapovjednik EUFOR-a dao odobrenje za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’
General-pukovnik Olivier Rittimann, operativni zapovjednik EUFOR-a, dao je zeleno svjetlo za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’. Odluka je donesena nakon posjeta EUFOR-u u Butmiru i sticanja neposrednog uvida u pripreme i sigurnosne mjere koje su uvedene kako bi vježba bila što je moguće sigurnija i uspješnija.
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak sa zadovoljstvom je primio ovu odluku i planira da se početkom sljedećeg tjedna sretne sa ministrom obrane i zamjenikom ministra sigurnosti BiH radi koordiniranja planskih aktivnosti. Zapovjednik EUFOR-a izjavio je: “Vježba ‘Brzi odgovor 2020’ izvanredna je prilika da pričuvne snage EUFOR-a izravno surađuju sa bosanskohercegovačkim vlastima i agencijama za provedbu zakona. Jasno je da će COVID-19 nametnuti izazove i ograničenja, ali to neće spriječiti EUFOR da pokaže koliko je važno da se on u potpunosti integrira sa ljudima BiH.ʺ
Planiranje vježbe ‘Brzi odgovor 2020’ odvija se već mjesecima, a direktor vježbe i načelnik stožera EUFOR-a brigadni general Ernő Baráth predsjedava koordinacijskim konferencijama na kojima su zastupljene sve zemlje koje će poslati snage na vježbu. Načelnik stožera EUFOR-a je izjavio: ʺSretan sam što se isplatio sav vrijedni rad koji su do ovog trenutka svi uložili. Odnosi koje smo već uspostavili osigurat će da svi od ove vježbe dobiju vrijednu obuku.ʺ
Godišnja vježba ‘Brzi odgovor’ počet će u kolovozu i uključiti stalne multinacionalne snage EUFOR-a i snage za brzu reakciju iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunjske i Velike Britanije, čime će EUFOR imati najbrojnije međunarodno vojno prisustvo u BiH. Svrha vježbe je da provjeri i pokaže sposobnost EUFOR-a da brzo dobije pojačanja i rasporedi snage kako bi jamčio nastavak sigurnosti i stabilnosti.
‘Brzi odgovor 2020’ će biti održan na teritoriju čitave zemlje, u tijesnoj suradnji sa lokalnim vlastima, agencijama za provedbu zakona i Oružanim snagama BiH. Uspješnost njihovih odnosa od presudne je važnosti za uspjeh vježbe i održavanje sigurnog okruženja koje danas postoji.
Glavni prioritet zadatka za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’ jeste da bude održana na način koji je siguran za sve koji sudjeluju i za lokalne zajednice u blizini područja održavanja vježbe. EUFOR će i nadalje pratiti trenutačnu globalnu situaciju sa COVID-19 i status vježbe usklađivati u odnosu na okolnosti.