Article Index

Zajednička izjava za medije: Manji kapaciteti za deminiranje su prijetnja za sigurnost građana u BiH
Potrebno je brzo djelovanje Vijeća ministara BiH za imenovanje nove Komisije za deminiranje, upozorili su šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler i komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak. Komisija za deminiranje je jedino tijelo u zemlji ovlašteno za akreditiranje i obnavljanje akreditacije organizacija za deminiranje. Po isteku mandata Komisije, 89 posto kapaciteta za deminiranje u BiH, kao i cjelokupni kapacitet za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, koji nisu unutar registrovanih minski sumnjivih područja, bit će krajem marta stavljeno izvan funkcije.
Sadašnji zastoj je prijetnja sigurnom i stabilnom okruženju za građane ove zemlje čijih je oko 2 posto teritorije i dalje zagađeno minama. Ambasador Sattler i generalmajor Trischak su nadležnim vlastima u zemlji naglasili hitnost tog pitanja. Nakon što ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević predloži imena, Vijeće ministara BiH treba zvanično imenovati članove nove Komisije za deminiranje kako bi se omogućio nastavak primjene Strategije protivminskog djelovanja u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.
To što nema Komisije ugrožava i realizaciju deminerskih projekata vrijednih 10 miliona eura koje finansira Evropska unija, a Centar za deminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC) ne može nastaviti suradnju sa organizacijama koje nije akreditirala Komisija za deminiranje.
EUFOR je i nadalje spreman da prati aktivnosti čišćenja mina u Bosni i Hercegovini, pri čemu postoji i aspekt hitnosti zbog činjenice da zbog vremenskih uslova sezona deminiranja traje od aprila do oktobra.