Article Index

Odgovor na zahtjev za EUFOR-ovu pomoć u gašenju požara u BiH
EUFOR može potvrditi da je komandant EUFOR primio zvanično pismo od jednog člana Predsjedništva BiH u kojem se od EUFOR-a traži angažman njihovih zračnih resursa, ukoliko su na raspolaganju, kako bi pomogli u suzbijanju šumskih požara u zemlji.
Uzimajući u obzir mandat prema važećoj Rezoluciji 2549 VS UN, glavni zadatak EUFOR-a je održavanje sigurnog i stabilnog okruženja. U skladu sa tim mandatom, EUFOR ne posjeduje posebnu opremu za gašenje šumskih požara iz zraka.
Međutim, EUFOR je spreman da po prijemu zvaničnog zahtjeva pruži podršku protivpožarnim službama u BiH tako što bi obavio izviđanje terena iz zraka kako bi se utvrdile lokacije šumskih požara i usmjeravale aktivnosti vatrogasaca na terenu, ako je to potrebno.

Ured za odnose s javnosti EUFOR-a
GK EUFOR-a, baza Butmir, Sarajevo
Tel. +387 (0) 33 495 393 (B/H/S)
Tel. +387 (0) 33 495 216 (engleski)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest video