Article Index

Informacije iz EUFOR-a u vezi COVID-19 na dan 20. april 2020. godine
Tokom vikenda izvršene su medicinske repatrijacije u matične zemlje preostalih pripadnika EUFOR-a koji su zaraženi virusom COVID-19 i sada možemo izvijestiti da u bazi Butmir trenutno nema potvrđenih slučajeva COVID-19.
Pored smanjenja rizika od daljnjeg prenošenja virusa u lokalnu zajednicu, medicinske repatrijacije povećavaju i izglede za održavanje zdravih i spremnih snaga, sposobnih za održavanje operativnog učinka, a to je ključno za osiguravanje EUFOR-ove sposobnosti da ispunjava svoj mandat i pruža podršku vlastima u BiH.
Odluku o preduzimanju medicinske repatrijacije donosi država koja šalje snage i to u dogovoru sa EUFOR-om. Ta odluka se ne donosi olako i često iziskuje korištenje značajnih medicinskih resursa i vojnog zračnog prevoza.
EUFOR-u je drago što je prošle sedmice mogao pomoći Delegaciji EU u BiH i lokalnim zdravstvenim ustanovama. Demonstrirajući dobru saradnju, EUFOR je bio u stanju brzo i odlučno djelovati kako bi se ta situacija razriješila. U izdvojenom objektu za izolaciju u bazi Butmir, medicinsko osoblje EUFOR-a nadziralo je člana Delegacije EU u BiH prije nego što je vojnim letom izvršena repatrijacija.
Specijalistički tim iz Austrije će ove sedmice obaviti još jednu seriju testiranja čime će se dodatno povećati obim testiranja na COVID-19 koji se već obavljaju kako za civilno tako i za vojno osoblje EUFOR-a. Pored testiranja osoblja u bazi Butmir, tim će pokušati da izvrši testiranje raspoređenog osoblja, koristeći kombinaciju cestovnog i zračnog prevoza kako bi se obuhvatila šira teritorija.
EUFOR nastavlja koristiti niz preventivnih mjera za ublažavanje rizika od prenošenja virusa u bazu i izvan nje i smanjenje rizika od prenošenja u lokalnu zajednicu. Stroge mjere koje su primijenjene se konstantno preispituju i ažuriraju u skladu sa razvojem situacije.

Latest video