Article Index

Generalmajor Trischak predao dužnost komandanta EUFOR-a
Generalmajor Reinhard Trischak predao je na svečanosti primopredaje komandne dužnosti u četvrtak 14. januara 2021. nadležnost nad ovom misijom generalmajoru Alexandru Platzeru. Svečanost je predvodio operativni komandant Evropske unije za EUFOR-ovu operaciju Althea generalpukovnik Brice Houdet.
Generalmajor Trischak rukovodio je misijom EUFOR-a od juna 2019. godine i bio zadužen za neprekidnu podršku operacije sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. To uključuje i podršku deminerskim naporima i izvođenje obuke o opasnostima od mina za rizične grupe, koordinaciju uklanjanja naoružanja i municije zaostalih iz rata i stvaranje bezbjednih skladišnih uslova te izvođenje kombinirane i kolektivne obuke sa OSBiH.
Nakon što je EUFOR-ova operacija Althea pod njegovim rukovođenjem uspješno u decembru 2019. obilježila 15 godina saradnje u osiguravanju stabilnosti, sigurnosti i napretka, izbijanje globalne pandemije COVID-19 u proljeće 2020. zahtijevalo je izuzetne vještine i iskustvo kako bi se održala operativna spremnost EUFOR-a, testirali krizni planovi i u isto vrijeme pridržavalo strogih preventivnih mjera.
Odlazeći komandant EUFOR-a generalmajor Trischak rekao je: „Sretan sam da se misija pokazala otpornom na uticaj pandemije. Prisustvo operacije EUFOR-a Althea i nadalje je značajno i njen trenutni sastav je više nego sposoban da odgovori na sadašnje i buduće izazove. Države članice EU i zemlje izvan EU koje sudjeluju u misiji ostaju posvećene EUFOR-u i ja želim sreću svome nasljedniku generalmajoru Platzeru.“ Generalmajor Platzer prethodno je služio kao komandant Zajedničke komande za podršku te načelnik štaba Komande Kopnenih snaga Oružanih snaga Austrije. Takođe je služio i u međunarodnim operacijama podrške miru Ujedinjenih nacija.
Generalmajor Platzer rekao je: “Velika mi je čast da preuzmem komandovanje vojnim elementom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Tijesno ću sarađivati sa vlastima BiH kako bi se napredovalo do prihvatljivog krajnjeg stanja u skladu sa mandatom Vijeća sigurnosti UN i omogućila evropska integracija Bosne i Hercegovine.“
Nakon što je izvršio smotru postrojenih snaga, generalpukovnik Houdet, operativni komandant Evropske unije za EUFOR-ovu operaciju Althea, izvršio je simboličnu primopredaju zastave EUFOR-a između generalmajora Trischaka i generalmajora Platzera. Generalmajoru Trischaku zatim je uručena medalja Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike za operaciju Althea. Svečanosti primopredaje dužnosti prisustvovali su ministar odbrane BiH dr. Sifet Podžić, ministar sigurnosti BiH dr. Selmo Cikotić, ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU dr. Johann Sattler i visoki predstavnik u BiH dr. Valentin Inzko.