Article Index

Operativni komandant EUFOR-a stekao ključni uvid pred odluku o vježbi ‘Brzi odgovor 20‘
Generalpukovnik Olivier Rittimann, operativni komandant za Operaciju Althea EUFOR, boravio je 10. i 11. juna 2020. u bazi Butmir kako bi stekao neposredni uvid u trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, što će biti od ključne važnosti pri donošenju odluke o održavanju vježbe ‘Brzi odgovor 20’. Posjeta prethodi finalnoj koordinacijskoj konferenciji, koja će biti održana sljedeće sedmice.
S generalpukovnikom Rittimannom u posjetu je došao i njegov nasljednik, generalmajor Brice Houdet, koji će mjesto operativnog komandanta za Operaciju Althea EUFOR preuzeti u julu ove godine, nakon što bude unaprijeđen.
Generalmajor Reinhard Trischak izjavio je: “Današnja posjeta potvrda je nivoa važnosti koji ima predstojeća vježba ‘Brzi odgovor 20’ ovoga ljeta. Bila je ovo odlična prilika da operativni komandant u potpunosti sagleda sposobnosti koje EUFOR ima na raspolaganju i izazove rada pod ograničenjima koje nameće COVID-19.”
Planiranje ovogodišnje vježbe nastavljeno je uprkos teškoćama koje je donijela pandemija COVID-19. Ovi izazovi prevazilaze se tako što se konvencionalni sastanci i konferencije sada održavaju kao video-konferencije. Ove godine proces planiranja uključuje i dodatni element mjera koje će osigurati da se vježba održi na način koji je siguran za učesnike i lokalne zajednice u područjima održavanja vježbe širom zemlje.
‘Brzi odgovor 20’ je panevropska vježba, planirana da se održi krajem augusta i početkom septembra 2020. godine. Svrha ove godišnje vježbe je da provjeri operativnu sposobnost EUFOR-a, raspoređivanje rezervnih snaga stacioniranih izvan BiH (‘snage preko horizonta’) te uspješnost planova za nepredviđene situacije, kako bi se osigurala EUFOR-ova sposobnost da u svakom trenutku izvršava svoj mandat u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija br. 2496 (2019).