Article Index

The annual exercise EUFOR Quick Response 2023 will take place between 11-29th September throughout BiH. The exercise will involve soldiers from 22 EUFOR nations that will temporarily augment the existing EUFOR presence using reserve forces currently on standby in their home countries. The purpose of this exercise is to demonstrate EUFOR readiness and confirm its continued support to the maintenance of a Safe and Secure Environment in BiH.

The awareness campaign involving billboards, TV, radio and print media will begin from 30th August 23 and continue on to 4th September and will be highly visible throughout BiH.

On the lead up to the exercise, residents of BiH can expect to see increased volumes of troop movements and movement of reserve forces equipment arriving into BiH.

Further information regarding specifics of the exercise and exact locations will be released nearer the time. There is further information and pictures on our home page www.euforbih.org

Spokesperson:
Capt Anthony Duffy, Irish Defence Forces
Land line: 00387 (0)33 49 5216
Cell Phone: 00387 (0)61 47 2931
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office:
Mr Jasmin Zeherovic
Office: 00387 (0)33 495 118
Mobile: 00387 (0)61 260 347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Godišnja vježba “EUFOR brzi odgovor 2023” (EUFOR Quick Response 2023) održat će se od 11. do 29. septembra širom BiH. U vježbi će sudjelovati vojnici iz 22 države učesnice misije EUFOR-a, koje će privremeno ojačati sastav EUFOR-a tako što će poslati rezervne snage koje su trenutno u pripravnosti u tim zemljama. Svrha ove vježbe je pokazati spremnost EUFOR-a i potvrditi njegovu stalnu podršku u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.
Javna kampanja uključuje oglase na bilbordima, na TV-u, radio stanicama i štampanim medijima. Kampanja počinje 30. augusta 2023. godine i traje do 4. septembra, a imat će veliku vidljivost širom BiH.
U danima pred samu vježbu, građani BiH mogu očekivati pojačano kretanje trupa i prevoz opreme rezervnih snaga pri dolasku u BiH.
Podrobnije informacije o pojedinostima vježbe i tačnim lokacijama bit će objavljene prije samog početka vježbe.


Godišnja vježba “EUFOR brzi odgovor 2023” (EUFOR Quick Response 2023) održat će se od 11. do 29. rujna širom BiH. U vježbi će sudjelovati vojnici iz 22 države učesnice misije EUFOR-a, koje će privremeno ojačati sastav EUFOR-a tako što će poslati pričuvne snage koje su trenutno u pripravnosti u tim zemljama. Svrha ove vježbe je pokazati spremnost EUFOR-a i potvrditi njegovu stalnu potporu u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.
Javna kampanja uključuje oglase na bilbordima, na TV-u, radijskim postajama i tiskanim medijima. Kampanja počinje 30. kolovoza 2023. godine i traje do 4. rujna, a imat će veliku vidljivost diljem BiH.
U danima pred samu vježbu, građani BiH mogu očekivati pojačano kretanje trupa i prijevoz opreme pričuvnih snaga pri dolasku u BiH.
Podrobnije informacije o pojedinostima vježbe i točnim lokacijama bit će objavljene prije samog početka vježbe.


Годишња вјежба “ЕУФОР брзи одговор 2023” (EUFOR Quick Response 2023) одржаће се од 11. до 29. септембра широм BiH. У вјежби ће судјеловати војници из 22 државе учеснице мисије ЕУФОР-а, које ће привремено ојачати састав ЕУФОР-a тако што ће послати резервне снаге које су тренутно у приправности у тим землјама. Сврха ове вјежбе је да покаже спремност ЕУФОР-a и потврди његову сталну подршку у одржавању безбједног и стабилног окружења у БиХ.
Јавна кампња укључује огласе на билбордима, на ТВ-у, радио станицама и штампаним медијима. Кампања почиње 30. августа 2023. године и траје до 4. септембра, а имаће велику видљивост широм БиХ.
У данима пред саму вјежбу, грађани БиХ могу очекивати појачано кретање трупа и превоз опреме резервних снага при доласку у БиХ.
Подробније информације о поједностима вјежбе и тачним локацијама биће објављене прије самог почетка вјежбе.