Article Index

On 18 January 2023, at EUFOR HQ in Camp BUTMIR, Sarajevo a ceremony took place to mark the Change of Command of the Force Commander of Operation Althea, European Union Force in Bosnia and Herzegovina.

Major General Helmut Habermayer of the Austrian Army took over Command from outgoing COM EUFOR Major General Anton Wessely also of the Austrian Army. During his address the outgoing COM EUFOR, Major General Wessely stated that it had been his honour and privilege to cooperate with colleagues, the wider international community and BiH political and institutional representatives, working together in contributing to the goal of maintaining a safe and secure environment for all the people in BiH. Major General Wessely highlighted key events from his year as EUFOR Commander, including:

  • The activation earlier in the year of the Intermediate Reserve Force (IRF) for the first time in EUFOR’s history, which was in response to the developments in the international security situation.
  • Exercise EUFOR Quick Response 2022 which consisted of 5 weeks of intensive exercising and training, which was the longest, largest and most complex exercise conducted for many years.
  • EUFOR reached a new level of professionalism in planning and conducting exercises with its partners from the Armed Forces of BiH (AFBiH) and the Law Enforcement Agencies (LEAs).

Incoming COM EUFOR, Major General Habermayer in his address to the ceremony, congratulated his predecessor Major General Wessely on his achievements as COM EUFOR and acknowledged the commitment of the 21 Troop Contributing Nations, whose soldiers contribute to the success of the EUFOR mission. Major General Habermayer outlined his full commitment to accomplish the EUFOR ALTHEA mission and stated that he would continue the path of his predecessor to strengthen EUFOR’s military capabilities. He stated that EUFOR would remain a credible, impartial and supportive partner, prepared for any situation that might arise.

He stated that, in the spirit of the European Union’s Comprehensive Approach, he is looking forward to continuing working together with EUFOR’s international partners, the High Representative, the European Union Special Representative, the OSCE and the co-located NATO Headquarters in Sarajevo as well as with the Ministry of Defense and the Law Enforcement Agencies of Bosnia and Herzegovina. In addressing the EUFOR’s soldiers Major General Habermayer stated that he was looking forward to meeting them all in person as soon as possible and emphasised the importance EUFOR’s motto: “One Mission, One Team”.

In his address, the EUFOR Operation Commander Lieutenant General Hubert Cottereau thanked the outgoing COM EUFOR Major General Wessely for his amazing dedication to the Operation, and his unwavering commitment to support the authorities BiH in maintaining a Safe and Secure environment. He congratulated Major General Habermayer on taking over as Commander of EUFOR in BiH and stated that under Major General Habermayer’s command and clear direction, he has no doubt that EUFOR Althea will continue to be a useful presence in BiH.

The ceremony was also addressed by the EU Special Representative Ambassador Johann Sattler. Ambassador Sattler emphasized the positive aspects of granting the EU Candidacy Status to BIH as a clear sign of strong support to the people of BiH. Sattler thanked the outgoing COM EUFOR Major General Wessely for his dedication to EUFOR and BiH. Ambassador Sattler wished the incoming COM EUFOR Major General Habermayer success in his position.

Change of Command Ceremony Force Commander EUFOR in BiH

Photo gallery...


Svečana primopredaja dužnosti komandanta snaga Evropske Unije u BiH
Dana 18. januara 2023. godine, u GK EUFOR-a u bazi Butmir u Sarajevu održana je svečana primopredaja dužnosti komandanta operacije Althea, snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Generalmajor Helmut Habermayer iz Oružanih snaga Austrije preuzeo je dužnost od dosadašnjeg komandanta EUFOR-a, generalmajora Antona Wesselya, koji je takođe iz Austrijskih oružanih snaga. U svom obraćanju, dosadašnji komandant EUFOR-a generalmajor Wessely izjavio je da mu je bila čast i privilegija sarađivati sa kolegama, širom međunarodnom zajednicom, političkim predstavnicima i predstavnicima institucija u BiH, radeći zajedno i doprinoseći cilju održavanja stabilnog i sigurnog okruženja za sve ljude u BiH. Generalmajor Wessely je istakao ključne događaje iz godine u kojoj je obavljao dužnost komandanta EUFOR-a, uključujući:
• Aktiviranje rezervnih snaga srednjeg nivoa početkom godine po prvi put u historiji EUFOR-a, kao odgovor na razvoj događaja u pogledu međunarodne sigurnosne situacije.
• Vježbu „EUFOR Brzi odgovor 2022“, koja je trajala 5 sedmica ispunjenih intenzivnim aktivnostima, što je čini najdužom, najobimnijom i najkompleksnijom vježbom nakon mnogo godina.
• EUFOR je dosegao novi nivo profesionalizma u planiranju i izvođenju vježbi sa našim partnerima iz Oružanih snaga BiH (OS BiH) i organima za provođenje zakona.
Novi komandant EUFOR-a generalmajor Habermayer je u svom obraćanju na svečanosti čestitao svom prethodniku generalmajoru Wesselyu na njegovim postignućima na dužnosti komandanta EUFOR-a, a ujedno je odao priznanje i 21 zemlji učesnici čiji vojnici doprinose uspjehu misije EUFOR-a. Generalmajor Habermayer je istakao svoju punu posvećenost ispunjenju misije operacije Althea EUFOR-a, rekavši da će nastaviti putem svog prethodnika u jačanju vojnih kapaciteta EUFOR-a. Izjavio je da će EUFOR i dalje biti vjerodostojan i nepristrasan partner koji pruža podršku, spreman za bilo koju situaciju koja bi mogla iskrsnuti. Naveo je da se u duhu sveobuhvatnog pristupa Evropske unije raduje nastavku saradnje sa međunarodnim partnerima EUFOR-a, visokim predstavnikom, specijalnim predstavnikom Evropske unije, OSCE-om i našim susjedima iz NATO štaba Sarajevo, kao i sa Ministarstvom odbrane i organima za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. U svom obraćanju vojnicima EUFOR-a, generalmajor Habermayer je poručio da mu je drago što će ih sve što prije bolje upoznati, naglasivši pritom važnost gesla EUFOR-a: “Jedna misija, jedan tim!”
U svom obraćanju, operativni komandant EUFOR-a, generalpukovnik Hubert Cottereau zahvalio se dosadašnjem komandantu EUFOR-a, generalmajoru Wesselyu, na njegovoj nevjerovatnoj predanosti Operaciji i nepokolebljivoj posvećenosti pružanju podrške bh. vlastima u održavanju stabilnog i sigurnog okruženja. Čestitao je generalmajoru Habermayeru na preuzimanju dužnosti komandanta EUFOR-a u BiH, izrazivši uvjerenje da će pod komandovanjem i jasnim smjernicama generalmajora Habermayera prisustvo operacije Althea EUFOR-a i dalje biti od koristi za ovu zemlju.
Prisutnima na svečanosti obratio se i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler. Ambasador Sattler je naglasio pozitivne aspekte dodjele kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini za članstvo u EU kao jasan znak snažne podrške ljudima u BiH. Sattler se zahvalio dosadašnjem komandantu EUFOR-a, generalmajoru Wesselyu na njegovoj predanosti EUFOR-u i BiH. Ambasador Sattler je ujedno novom komandantu EUFOR-a, generalmajoru Habermayeru, poželio uspjeh na ovoj dužnosti.


Svečana primopredaja dužnosti zapovjednika snaga Europske Unije u BiH
Dana 18. siječnja 2023. godine, u GZ EUFOR-a u bazi Butmir u Sarajevu održana je svečana primopredaja dužnosti zapovjednika operacije Althea, snaga Europske unije u Bosni i Hercegovini. General-bojnik Helmut Habermayer iz Oružanih snaga Austrije preuzeo je dužnost od dosadašnjeg zapovjednika EUFOR-a, general-bojnika Antona Wesselya, koji je također iz Austrijskih oružanih snaga. U svom obraćanju, dosadašnji zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Wessely izjavio je da mu je bila čast i privilegija surađivati sa kolegama, širom međunarodnom zajednicom, političkim predstavnicima i predstavnicima institucija u BiH, radeći zajedno i doprinoseći cilju održavanja stabilnog i sigurnog okruženja za sve ljude u BiH. General-bojnik Wessely je istaknuo ključne događaje iz godine u kojoj je obavljao dužnost zapovjednika EUFOR-a, uključujući:
• Aktiviranje pričuvnih snaga srednje razine početkom godine po prvi puta u povijesti EUFOR-a, kao odgovor na razvoj događaja u pogledu međunarodne sigurnosne situacije.
• Vježbu „EUFOR Brzi odgovor 2022“, koja je trajala 5 tjedana ispunjenih intenzivnim aktivnostima, što je čini najdužom, najobimnijom i najkompleksnijom vježbom nakon mnogo godina.
• EUFOR je dosegao novu razinu profesionalizma u planiranju i izvođenju vježbi sa našim partnerima iz Oružanih snaga BiH (OS BiH) i organima za provedbu zakona.
Novi zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Habermayer je u svom obraćanju na svečanosti čestitao svom prethodniku general-bojniku Wesselyu na njegovim postignućima na dužnosti zapovjednika EUFOR-a, a ujedno je odao priznanje i 21 zemlji sudionici čiji vojnici doprinose uspjehu misije EUFOR-a. General-bojnik Habermayer je istakao svoju punu posvećenost ispunjenju misije operacije Althea EUFOR-a, rekavši da će nastaviti putem svog prethodnika u jačanju vojnih kapaciteta EUFOR-a. Izjavio je da će EUFOR i dalje biti vjerodostojan i nepristran partner koji pruža potporu, spreman za bilo koju situaciju koja bi mogla iskrsnuti. Naveo je da se u duhu sveobuhvatnog pristupa Europske unije raduje nastavku suradnje sa međunarodnim partnerima EUFOR-a, visokim predstavnikom, specijalnim predstavnikom Europske unije, OESS-om i našim susjedima iz NATO stožera Sarajevo, kao i sa Ministarstvom obrane i organima za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. U svom obraćanju vojnicima EUFOR-a, general-bojnik Habermayer je poručio da mu je drago što će ih sve što prije bolje upoznati, naglasivši pritom važnost gesla EUFOR-a: “Jedna misija, jedan tim!”
U svom obraćanju, operativni zapovjednik EUFOR-a, general-pukovnik Hubert Cottereau zahvalio se dosadašnjem zapovjedniku EUFOR-a, general-bojniku Wesselyu, na njegovoj nevjerojatnoj predanosti Operaciji i nepokolebljivoj posvećenosti pružanju potpore bh. vlastima u održavanju stabilnog i sigurnog okruženja. Čestitao je general-bojniku Habermayeru na preuzimanju dužnosti zapovjednika EUFOR-a u BiH, izrazivši uvjerenje da će pod zapovjedništvom i jasnim smjernicama general-bojnika Habermayera prisustvo operacije Althea EUFOR-a i dalje biti od koristi za ovu zemlju. Prisutnima na svečanosti obratio se i specijalni predstavnik EU u BiH, veleposlanik Johann Sattler. Veleposalnik Sattler je naglasio pozitivne aspekte dodjele kandidatskoga statusa Bosni i Hercegovini za članstvo u EU kao jasan znak snažne potpore ljudima u BiH. Sattler se zahvalio dosadašnjem zapovjedniku EUFOR-a, general-bojniku Wesselyu na njegovoj predanosti EUFOR-u i BiH. Veleposlanik Sattler je ujedno novom zapovjedniku EUFOR-a, general-bojniku Habermayeru, poželio uspjeh na ovoj dužnosti.


Свечана примопредаја дужности команданта снага Европске Уније у БиХ
Дана 18. јануара 2023. године, у ГК ЕУФОР-а у бази Бутмир у Сарајеву одржана је свечана примопредаја дужности команданта операције Алтеа, снага Европске уније у Босни и Херцеговини. Генерал-мајор Хелмут Хабермајер из Оружаних снага Аустрије преузео је дужност од досадашњег команданта ЕУФОР-а, генерал-мајора Антона Веселија, који је такође из Аустријских оружаних снага. У свом обраћању, досадашњи командант ЕУФОР-а генерал-мајор Весели изјавио је да му је била част и привилегија сарађивати са колегама, широм међународном заједницом, политичким представницима и представницима институција у БиХ, радећи заједно и доприносећи циљу одржавања стабилног и сигурног окружења за све људе у БиХ. Генерал-мајор Весели је истакао кључне догађаје из године у којој је обављао дужност команданта ЕУФОР-а, укључујући:
• Активирање резервних снага средњег нивоа почетком године по први пут у историји ЕУФОР-а, као одговор на развој догађаја у погледу међународне сигурносне ситуације.
• Вјежбу „ЕУФОР Брзи одговор 2022“, која је трајала 5 седмица испуњених интензивним активностима, што је чини најдужом, најобимнијом и најкомплекснијом вјежбом након много година.
• ЕУФОР је досегао нови ниво професионализма у планирању и извођењу вјежби са нашим партнерима из Оружаних снага БиХ (ОС БиХ) и органима за провођење закона.
Нови командант ЕУФОР-а генерал-мајор Хабермајер је у свом обраћању на свечаности честитао свом претходнику генерал-мајору Веселију на његовим постигнућима на дужности команданта ЕУФОР-а, а уједно је одао признање и 21 земљи учесници чији војници доприносе успјеху мисије ЕУФОР-а. Генерал-мајор Хабермајер је истакао своју пуну посвећеност испуњењу мисије операције Алтеа ЕУФОР-а, рекавши да ће наставити путем свог претходника у јачању војних капацитета ЕУФОР-а. Изјавио је да ће ЕУФОР и даље бити вјеродостојан и непристрасан партнер који пружа подршку, спреман за било коју ситуацију која би могла искрснути. Навео је да се у духу свеобухватног приступа Европске уније радује наставку сарадње са међународним партнерима ЕУФОР-а, високим представником, специјалним представником Европске уније, ОЕБС-ом и нашим сусједима из НАТО штаба Сарајево, као и са Министарством одбране и органима за провођење закона у Босни и Херцеговини. У свом обраћању војницима ЕУФОР-а, генерал-мајор Хабермајер је поручио да му је драго што ће их све што прије боље упознати, нагласивши притом важност гесла ЕУФОР-а: “Једна мисија, један тим!”
У свом обраћању, оперативни командант ЕУФОР-а, генерал-пуковник Хуберт Котро захвалио се досадашњем команданту ЕУФОР-а, генерал-мајору Веселију, на његовој невјероватној преданости Операцији и непоколебљивој посвећености пружању подршке бх. властима у одржавању стабилног и сигурног окружења. Честитао је генерал-мајору Хабермајеру на преузимању дужности команданта ЕУФОР-а у БиХ, изразивши увјерење да ће под командовањем и јасним смјерницама генерал-мајора Хабермајера присуство операције Алтеа ЕУФОР-а и даље бити од користи за ову земљу.
Присутнима на свечаности обратио се и специјални представник ЕУ у БиХ, амбасадор Јохан Сатлер. Амбасадор Сатлер је нагласио позитивне аспекте додјеле кандидатског статуса Босни и Херцеговини за чланство у ЕУ као јасан знак снажне подршке људима у БиХ. Сатлер се захвалио досадашњем команданту ЕУФОР-а, генерал-мајору Веселију на његовој преданости ЕУФОР-у и БиХ. Амбасадор Сатлер је уједно новом команданту ЕУФОР-а, генерал-мајору Хабермајеру, пожелио успјех на овој дужности.