Article Index

AKTIVIRANJE PRIČUVNIH SNAGA EUFOR-a U 2022.
Četiri satnije sa oko 500 pripadnika pričuvnih snaga EUFOR-a koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine će, predostrožnosti radi, u naredna dva tjedna biti raspoređene u zemlji, kao pojačanje postojećim snagama, a kako bismo učinkovitije podržali naše bh. partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog ozračja.
Pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnoj razini mogla bi potencijalno prouzročiti nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Raspoređivanje ovih snaga je mjera predostrožnosti, koja se poduzima u cilju jačanja stabilnosti u BiH, tako što će se pozicionirati dovoljan broj sposobnih snaga u zemlji koje će pružati potporu bh. institucijama pri održavanju sigurnog i stabilnog ozračja. Njihova zadaća bit će da pokažu odlučnost EU da održi stabilnost u Bosni i Hercegovini. To je razborita i odgovarajuća mjera koja odražava nedvosmislenu predanost EU i EUFOR-a očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.
Snage EUFOR-a su raspoređene u Bosni i Hercegovini od 2004. godine, i sastoje se od približno 3500 pripadnika, od kojih je oko 600 trenutačno raspoređeno u zemlji. Sa pripadnicima satnija koje će uskoro biti raspoređene, broj EUFOR-ovih pripadnika stacioniranih u BiH bit će oko 1100. To osoblje će doći iz Austrije, Bugarske, Rumunjske i Slovačke.
Procjena EUFOR-a je da trenutačno nema prijetnje po sigurno i stabilno ozračje koja bi zahtijevala potporu EUFOR-a. Situacija se kontinuirano prati i po potrebi se mogu dovesti dodatna pojačanja.

Latest video