Article Index

Komandovanje, kontrola i komunikacija – moja razmišljenja o 25 godina Dejtona
Prošlo je 25 godina od kada je 14. decembra 1995. godine u Parizu konačno potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Kao komandant misije EUFOR-a u BiH imam odgovornost ne samo da ispunim odredbe našeg mandata, koji je izveden iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego i da osiguram da oni koji se nalaze pod mojom komandom budu spremni i osposobljeni da odgovore na svaku nepredviđenu okolnost.
Nažalost, znatan broj ljudi plaši se do čega bi došlo da međunarodne snage nisu prisutne. Negativan narativ suviše lako se širi, potiče podjele, i mlade generacije su primorane da napuštaju zemlju, umjesto da svi budu potaknuti da se okupe oko zajedničke evropske budućnosti. Međutim, ja sam upoznao i mnogo ljudi koji čine sve da postanu dio porodice EU. Uvjeravam vas da i kroz naše vojne sposobnosti i javni angažman mi podržavamo građane BiH i nastavljamo pratiti sve što bi moglo narušiti sigurno i stabilno okruženje.
Poslije 16 godine, EUFOR-ova operacija ALTHEA predstavlja najdugotrajniju vojnu operaciju pod okriljem Zajedničke sigurnosne i vanjske politike Evropske unije i do danas je jedina kopnena operacija EU koja ima izvršni mandat. Preuzevši dužnost od NATO-a, ali i dalje u partnerstvu sa tim savezom, EUFOR je poveo aktivnosti na razvoju i omogućavanju transformacije BiH od korisnika usluga sigurnosti u onoga ko takve usluge pruža. Oružane snage BiH, danas jedna od institucija kojima se u ovoj zemlji najviše vjeruje, nedavno su obilježile važan jubilej, 15 godina postojanja, i predstavljaju samo jedan uspješan primjer. Ovo sigurno znači da je EUFOR radio na ispravan način. Nastavljamo sa našim partnerstvom kako bismo održali međunarodne standarde i olakšali njihovo učešće u međunarodnim operacijama podrške miru. Partnerstvo i saradnju imamo i sa drugim lokalnim organima vlastima i agencijama za provođenje zakona širom zemlje.
Stalno se čuju pozivi da se EUFOR rekonfigurira i pojača dodatnim specijaliziranim snagama koje bi bile raspoređene na teren. Ali, zar ne bi na taj način EUFOR preuzeo ulogu policije? BiH je suverena država sa sektorom za provođenje zakona koji je sve bolji. EUFOR, kao međunarodni akter, mora biti posljednje sredstvo koje će se primijeniti ako ako je sigurno i stabilno okruženje ozbiljno ugroženo, a postojeće sigurnosne strukture se nalaze u opasnosti da se raspadnu.
Snage koje su sada raspoređene u zemlji, koje su se godinama postepeno smanjivale, ali i dalje ih sačinjavaju pripadnici iz 20 zemalja, rezultat su napretka sigurnosne arhitekture BiH. Međutim, rezervne snage koje se izvan zemlje nalaze u stanju visoke spremnosti omogućavaju uvećanje sposobnosti u kratkom roku. Odgovarajući krizni planovi svake godine se provjeravaju kroz vježbu „Brzi odgovor“. Iako Ujedinjeno Kraljevstvo napušta misiju EUFOR-a, ovaj manjak može se nadoknaditi iz preostalih zemalja članica EU i uz moguće korištenje Borbene grupe EU, a da se pri tom ne bi promijenila operativna sposobnost. I dalje u saradnji sa NATO-om pružamo BiH bolju budućnost kroz sporazum Berlin plus. Međutim, ovaj sporazum je plod jednog vremena i u potpunosti prihvatljiv iz političke i strateške perspektive. Ako se vratimo u 2020. i pogledamo u budućnost, on je i dalje opravdan sa političke tačke gledišta, ali sa vojne tačke gledišta Evropska unija ima sposobnosti i kapacitete da djeluje samostalno.
U BiH i dalje postoje goruće opasnosti, jer je ovo jedna od minama najugroženijih zemalja na svijetu, a i zato što se u posjedu Oružanih snaga nalaze znatne količine opasnog oružja, municije i eksplozivnih sredstava. Borba protiv njihovog širenja je izuzetno važna. Čitav jedan program u kome sa svojim stručnjacima učestvuje EUFOR bavi se uklanjanjem ovih zaliha, obilježavanjem i registracijom malog i lakog oružja i sigurnošću skladišta.
Iako se u Dejtonskom mirovnom sporazumu navodi da je za deminiranje odgovorna BiH, EUFOR i dalje vrši nadzor čišćenja minskih polja i prepreka, te radi poslove nadgledanja i podučavanja lokalne vlasti u provođenju procesa deminiranja. Deminerski bataljon Oružanih snaga BiH danas ima solidne sposobnosti na ovom planu, iako je pomoć EUFOR-a i dalje potrebna. Nova Strategija protivminskog djelovanja čini se realnom nakon što su provedena dva projekta koja je finansirala EU, a njima rukovodio EUFOR, kroz koje su pruženi pouzdani podaci o stvarnoj veličini i lokacijama područja pod minama.
Upravo ovdje prisustvo EUFOR-a može puno toga promijeniti i drago mi je što države članice EU i zemlje koje iako nisu članice EU učestvuju u misiji sa svojim pripadnicima, poslije toliko godina ostaju posvećene EUFOR-ovoj operaciji ALTHEA. Tokom 2021. godine ponovo će se provesti Strateški pregled misije EUFOR-a. Ovim pregledom dat će se procjena da li su sadašnji sastav i struktura snaga i dalje najbolji za ispunjavanje svih potrebnih zadataka, uzimajući u obzir napredak BiH prema EU i ukupnu sigurnosnu situaciju u zemlji. Moj stav, koji će biti dio mog doprinosa strateškom pregledu, jeste da je sadašnji sastav EUFOR-a i više nego sposoban da ispuni trenutne i buduće izazove. Put pred nama nije lagan. Zemlja ne može napredovati bez pomirenja. Zajednički i jedinstveno mogu se izvojevati stvarne promjene čime bi se ispunile nada i obećanja data svima u zemlji prije 25 godina. Ova zemlja i oni koji su u njoj na vlasti moraju se oduprijeti porivu da upadnu u zamku upiranja prstom i negativne retorike. Uostalom, konačni cilj BiH je integracija u EU.
Ovaj proces zavisi od političkih, društvenih i ekonomskih reformi u zemlji. Upoznao sam toliko ljudi koji zaista žele da se stvari pokrenu, koji su izuzetno posvećeni, koji ne žele da se osvrću iza sebe, već da razvijaju strukture koje će zemlju približiti EU. Oni koji su na vlasti moraju slijediti njihov primjer i uraditi isto to.
EUFOR će i dalje sarađivati sa Uredom EU i državama članicama kako bi se omogućilo da se to ostvari.

Latest video