Article Index

The Commander of EUFOR, Major General Reinhard Trischak met with Mr Aleksandar Đorđević, Ambassador of the Republic of Serbia to BiH at Camp Butmir yesterday afternoon.

Commander EUFOR receives Mr Aleksandar Đorđević, Ambassador of the Republic of Serbia to BiH

During the meeting, they discussed general issues, the political situation within the wider Western Balkans and specific matters relating to migrancy in the region. Both agreed that cooperation and the good relationship that EUFOR shares with the Embassy will continue.


Komandant EUFOR-a primio u posjetu ambasadora Republike Srbije u BiH g. Aleksandra Đorđevića
Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak /Rajnhard Trišak/ sastao se juče poslijepodne u bazi Butmir sa ambasadorom Republike Srbije u BiH g. Aleksandrom Đorđevićem.
Tokom sastanka bilo je govora o opštim pitanjima, političkoj situaciji u širem području zapadnog Balkana, kao i konkretnim pitanjima koja se odnose na migracije u regiji. Sagovornici su se saglasli o nastavku saradnje i dobrih odnosa EUFOR-a i ambasade Republike Srbije u BiH.


Zapovjednik EUFOR-a primio u posjet veleposlanika Republike Srbije u BiH g. Aleksandra Đorđevića
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak sastao se jučer poslijepodne u bazi Butmir s veleposlanikom Republike Srbije u BiH g. Aleksandrom Đorđevićem.
Tijekom sastanka bilo je govora o općim pitanjima, političkoj situaciji u širem području zapadnog Balkana, kao i konkretnim pitanjima koja se odnose na migracije u regiji. Sugovornici su se suglasli o nastavku suradnje i dobrih odnosa EUFOR-a i veleposlanstva Republike Srbije u BiH.


Командант ЕУФОР-а примио у посјету амбасадора Републике Србије у БиХ г. Александра Ђорђевића
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак састао се јуче послијеподне у бази Бутмир са амбасадором Републике Србије у БиХ г. Александром Ђорђевићем.
Током састанка било је говора о општим питањима, политичкој ситуацији у ширем подручју западног Балкана, као и конкретним питањима која се односе на миграције у регији. Саговорници су се сагласли о наставку сарадње и добрих односа ЕУФОР-а и амбасаде Републике Србије у БиХ.

Latest video