Article Index

EUFOR troops have been deployed right across BiH over the last week on Exercise Quick Response 2020 as part of Operation Althea.

Considering the challenges that a global pandemic has brought this year, the deployment of a Multinational Battalion together with over-the-horizon troops demonstrates our absolute commitment. Our commitment is to the safe and secure environment in BiH and we commit to continue to work with our close partners within the AFBiH and the Law Enforcement Agencies of the country.

Our true resolve has been validated by the fact that we have successfully conducted Exercise Quick Response 2020 safely under such challenging circumstances.

What EUFOR troops have demonstrated here today and throughout this week is their professional ability to work together in difficult situations to fulfil the EUFOR mandate. Cooperation and collaboration have been the foundations to the success of this Exercise and absolutely proves that EUFOR functions well, whatever the situation.

Commander EUFOR Media Statement

Photo gallery...


Izjava za medije komandanta EUFOR-a
Posljednjih sedam dana, snage EUFOR-a raspoređene su širom cijele BiH i izvode vježbu “Brzi odgovor 2020”, u okviru Operacije “Althea”.
Obzirom na izazove koje je ove godine donijela globalna pandemija, raspoređivanje našeg Višenacionalnog bataljona, zajedno sa tzv. “snagama iza horizonta”, pokazuje našu potpunu posvećenost. Mi smo posvećeni sigurnom i stabilnom okruženju u BiH i opredjeljeni da nastavimo raditi sa našim bliskim partnerima u OS BiH i agencijama za provođenje zakona ove zemlje.
Bilo je i više nego lako otkazati vježbu, reći da je sada to “previše teško” i odgoditi njeno održavanje za neko drugo vrijeme kada će to biti lakše, ali time ne bismo pokazali našu istinsku odlučnost. Činjenica da smo u ovako izazovnim okolnostima uspješno i sigurno izveli vježbu “Brzi odgovor 2020”, odražava našu istinsku odlučnost.
Ono što su vojnici u sastavu EUFOR-a pokazali danas i tokom protekle sedmice jeste profesionalna sposobnost da u teškim situacijama rade zajedno kako bi ispunili mandat EUFOR-a. Saradnja i zajednički rad bili su temelji uspjeha ove vježbe, kojom smo van svake sumnje dokazali da EUFOR dobro funkcionira, u svakoj situaciji.


Izjava za medije zapovjednika EUFOR-a
Posljednjih sedam dana, snage EUFOR-a raspoređene su širom cijele BiH i izvode vježbu “Brzi odgovor 2020”, u okviru Operacije “Althea”.
Obzirom na izazove koje je ove godine donijela globalna pandemija, raspoređivanje naše Višenacionalne bojne, zajedno sa tzv. “snagama iza obzora”, pokazuje našu potpunu posvećenost. Mi smo posvećeni sigurnom i stabilnom ozračju u BiH i opredjeljeni da nastavimo raditi sa našim bliskim partnerima u OS BiH i agencijama za provedbu zakona ove zemlje.
Bilo je i više nego lako otkazati vježbu, reći da je sada to “previše teško” i odgoditi njeno održavanje za neko drugo vrijeme kada će to biti lakše, ali time ne bismo pokazali našu istinsku odlučnost. Činjenica da smo u ovako izazovnim okolnostima uspješno i sigurno izveli vježbu “Brzi odgovor 2020”, odražava našu istinsku odlučnost.
Ono što su vojnici u sastavu EUFOR-a pokazali danas i tijekom proteklog tjedna jeste profesionalna sposobnost da u teškim situacijama rade zajedno kako bi ispunili mandat EUFOR-a. Suradnja i zajednički rad bili su temelji uspjeha ove vježbe, kojom smo van svake sumnje dokazali kako EUFOR dobro funkcionira, u svakoj situaciji.


Изјава за медије команданта ЕУФОР-а
Посљедњих седам дана, снаге ЕУФОР-а распоређене су широм БиХ и изводе вјежбу “Брзи одговор 2020” у оквиру операције “Алтеа”.
С обзиром на изазове које је ове године донијела глобална пандемија, распоређивање нашег Вишенационалног батаљона, заједно са тзв. “снагама иза хоризонта”, показује нашу потпуну посвећеност. Ми смо посвећени сигурном и стабилном окружењу у БиХ и опредјељени да наставимо радити са нашим блиским партнерима у ОС БиХ и агенцијама за спровођење закона ове земље.
Било је и више него лако отказати вјежбу, рећи да је сада то “превише тешко” и одгодити њено одржавање за неко друго вријеме када ће то бити лакше, али тиме не бисмо показали нашу истинску одлучност. Чињеница да смо у овако изазовним околностима успјешно и сигурно извели вјежбу “Брзи одговор 2020”, одражава нашу истинску одлучност.
Оно што су војници у саставу ЕУФОР-а показали данас и током протекле седмице јесте професионална способност да у тешким ситуацијама раде заједно како би испунили мандат ЕУФОР-а. Сарадња и заједнички рад били су темељи успјеха ове вјежбе, којом смо ван сваке сумње доказали да ЕУФОР добро функционише у свакој ситуацији.

Latest video