Article Index

Exercise Quick Response 2020 is taking place concurrently in multiple locations across BiH. In the afternoon of Wednesday 2 September, as part of Exercise Quick Response 2020, a dynamic exercise took place at Sarajevo International Airport, which rehearsed the simulation of attempted airplane hijacking and terrorist attack. This is the fourth year in a row that SIA is taking part in the exercise. Acting Director of the Airport Alan Bajić said that airplane hijacking is one of the hardest terrorist acts and one of the most complex crisis situations and continued: “Airport staff and other participants invested a lot of effort to make sure that exercise is conducted properly. I want to thank everyone who participated in the exercise. Although we hope that we would never have this situation in a real life, it is good to know that we have well trained personnel and procedures”.

After commercial flying had ceased for the day, the EUFOR Multinational Battalion in conjunction with BiH Law Enforcement Agencies (LEAs) quickly moved into the airport, setting up checkpoints, securing key infrastructure and dealing with a hijack and bomb threat situation. As a part of the exercise, the National Crisis Staff gave permission to police agencies to resolve the hostage situation. The meeting was attended by the Minister of Security of BiH Selmo Cikotić, Minister of Defense of BiH Sifet Podžić, Minister of Traffic and Communications BiH Vojin Mitrović, Commander EUFOR Major General Reinhard Trischak as well as leading representatives from intelligence services, law enforcement, BiH prosecution and coordination bodies. On behalf of Sarajevo International Airport the Crisis Staff was attended by acting Airport Director Alan Bajić, acting Executive Director for Traffic and Services Elvedin Begić, acting Executive Director for Development Samra Pehilj, and the Director of the Security Sector Senad Malić.

Minister Cikotić said:

“Such joint exercises with a very realistic scenario are a good opportunity to check the system of coordination and action of the competent institutions and ministries, police agencies, emergency services and the services of the Sarajevo International Airport itself. I am pleased to say that today's exercise showed a high degree of readiness, training and coordinated action of all participants in the exercise, which is a strong message to those who might want to commit terrorist acts, but also to the passengers themselves, which is an additional guarantee of their safety.”

Commander EUFOR Major General Reinhard Trischak was satisfied that the scenarios were dealt efficiently:

“Cooperation between EUFOR, the LEAs and the Airport Authority has been excellent. Working shoulder-to-shoulder with our colleagues from BiH, we have demonstrated the ability to rapidly secure and protect Sarajevo Airport, being key infrastructure vital to maintaining the safe and secure Environment in BiH.”

The scenario at Sarajevo airport is only one of the challenges EUFOR’s soldiers are facing as part of Quick Response 2020. Just one day before EUFOR secured Tuzla International Airport and deployed an Explosive Ordnance Disposal Team to neutralise a suspected luggage for exercise purpose.

 

EUFOR Quick Response 2020 arrives at Sarajevo International Airport

Quick Response is an annual Peace Support Operations Exercise and tests every year EUFOR’s contingency plans and mechanisms to rapidly activate and integrate high-readiness forces outside the country with troops already stationed in BiH for continued security, stability and progress in BiH.

Photo gallery...


Vježba EUFOR-a “Brzi odgovor 2020” na Međunarodnom aerodromu Sarajevo
Vježba „Brzi odgovor 2020“ održava se istovremeno na više lokacija širom BiH. U srijedu, 2. septembra, u popodnevnim satima je u okviru vježbe “Brzi odgovor 2020” na Međunarodnom aerodromu Sarajevo izvedena metodsko-pokazna vježba, tokom koje su simulirani otmica aviona i teroristički napad na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ovo je četvrta godina uzastopno da Međunarodni aerodrom Sarajevo učestvuje u vježbi. Vršilac dužnosti direktora aerodroma, g. Alan Bajić, rekao je da je otmica aviona jedno od najtežih djela terorizma i jedna od najkompleksnijih kriznih situacija, i dodao: “Osoblje aerodroma i drugi učesnici uložili su velike napore kako bi osigurali da vježba bude pravilno izvedena i želim se zahvaliti svim učesnicima vježbe. Iako se mi nadamo da se u stvarnosti nikada nećemo naći u ovakvoj situaciji, dobro je znati da imamo dobro obučeno osoblje i uvježbane procedure”.
Nakon što su komercijalni letovi za ovaj dan završeni, pripadnici Višenacionalnog bataljona EUFOR-a i bh. agencija za provođenje zakona brzo su raspoređeni na aerodrom, gdje su uspostavili kontrolne tačke, osigurali ključnu infrastrukturu i nosili se sa situacijom koja je uključivala otmicu aviona i dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi. U okviru vježbe, Državni krizni tim je izdao odobrenje policijskim agencijama da djeluju i razriješe talačku krizu. Sastanku su prisustvovali ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić, ministar odbrane BiH Sifet Podžić, ministar saobraćaja i komunikacija BiH Vojin Mitrović, komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak, kao i vodeći ljudi iz obavještajnih službi, agencija za provođenje zakona, Tužilaštva BiH i koordinacijskih tijela. U ime Međunarodnog aerodroma Sarajevo, sastanku Državnog kriznog tima prisustvovali su v. d. direktora aerodroma g. Alan Bajić, v. d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge g. Elvedin Begić, v. d. izvršne direktorice za razvoj gđa Samra Pehilj i direktor Sektora sigurnosti g. Senad Malić.
Ministar Cikotić je izjavio: “Ovakve zajedničke vježbe sa vrlo realističnim scenarijima predstavljaju dobru priliku za provjeru sistema koordinacije i djelovanja odgovornih institucija i ministarstava, policijskih agencija, hitnih službi i službi Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Drago mi je što mogu reći da su svi učesnici u današnjoj vježbi pokazali visok stepen spremnosti, obučenosti i koordiniranog djelovanja, čime se šalje snažna poruka onima koji bi možda htjeli počiniti teroristički čin, ali i putnicima, jer je to dodatna garancija njihove sigurnosti.”
Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak bio je zadovoljan efikasnim djelovanjem po zadatim scenarijima: “Saradnja između EUFOR-a, agencija za provođenje zakona i aerodromskih službi bila je izvanredna. Djelujući rame uz rame sa našim kolegama iz BiH, mi smo pokazali sposobnost da brzo osiguramo i zaštitimo sarajevski aerodrom, koji je ključno važan infrastrukturni objekat za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u BiH”
Scenario koji je uvježbavan na sarajevskom aerodromu samo je jedan od izazova sa kojima se vojnici EUFOR-a suočavaju u okviru vježbe “Brzi odgovor 2020”. Dan prije toga, EUFOR je u okviru vježbe izvršio uspostavljanje sigurnosti na Međunarodnom aerodromu Tuzla i raspoređivanje tima za uklanjanje eksploziva, koji je uklonio sumnjivi prtljag.
Vježba “Brzi odgovor” je godišnja vježba operacija podrške miru, kojom se svake godine provjeravaju planovi za krizne situacije i mehanizmi EUFOR-a za brzo aktiviranje i integraciju snaga na visokom stepenu gotovosti, koje se nalaze van zemlje, sa trupama koje su već raspoređene u BiH, sve u svrhu kontinuiranog napretka, sigurnosti i stabilnosti u BiH.


Vježba EUFOR-a “Brzi odgovor 2020” na Međunarodnom aerodromu Sarajevo
Vježba „Brzi odgovor 2020“ održava se istovremeno na više lokacija širom BiH. U srijedu, 2. rujna, u popodnevnim satima je u okviru vježbe “Brzi odgovor 2020” na Međunarodnom aerodromu Sarajevo izvedena metodsko-pokazna vježba, tijekom koje su simulirani otmica aviona i teroristički napad na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ovo je četvrta godina uzastopno da Međunarodni aerodrom Sarajevo sudjeluje u vježbi. Obnašatelj dužnosti direktora zračne luke g. Alan Bajić je rekao da je otmica aviona jedno od najtežih djela terorizma i jedna od najkompleksnijih kriznih situacija, i dodao: “Osoblje zračne luke i drugi sudionici uložili su velike napore kako bi osigurali da vježba bude pravilno izvedena i želim se zahvaliti svim sudionicima vježbe. Iako se mi nadamo da se u stvarnosti nikada nećemo naći u ovakvoj situaciji, dobro je znati da imamo dobro obučeno osoblje i uvježbane procedure”.
Nakon što su komercijalni letovi za ovaj dan završeni, pripadnici Višenacionalne bojne EUFOR-a i bh. agencija za provedbu zakona brzo su raspoređeni u zračnu luku, gdje su uspostavili kontrolne točke, osigurali ključnu infrastrukturu i nosili se sa situacijom koja je uključivala otmicu aviona i dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi. U okviru vježbe, Državni krizni tim je izdao odobrenje policijskim agencijama da djeluju i razriješe talačku krizu. Sastanku su nazočili ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić, ministar obrane BiH Sifet Podžić, ministar prometa i komunikacija BiH Vojin Mitrović, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak, kao i vodeći ljudi iz obavještajnih službi, agencija za provedbu zakona, Tužilaštva BiH i koordinacijskih tijela. U ime Međunarodnog aerodroma Sarajevo, sastanku Državnog kriznog tima nazočili su o. d. direktora zračne luke g. Alan Bajić, o.d. izvršnoga direktora za promet i usluge g. Elvedin Begić, o.d. izvršne direktorice za razvoj gđa Samra Pehilj i direktor Sektora sigurnosti g. Senad Malić.
Ministar Cikotić je izjavio: “Ovakve zajedničke vježbe sa vrlo realističnim scenarijima predstavljaju dobru priliku za provjeru sustava koordinacije i djelovanja odgovornih institucija i ministarstava, policijskih agencija, hitnih službi i službi Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Drago mi je što mogu reći da su svi sudionici u današnjoj vježbi pokazali visok stupanj spremnosti, obučenosti i koordinirano djelovanje, čime se šalje snažna poruka onima koji bi možda htjeli počiniti teroristički čin, ali i putnicima, jer je to dodatna garancija njihove sigurnosti.”
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak bio je zadovoljan učinkovitim djelovanjem po zadatim scenarijima: “Suradnja između EUFOR-a, agencija za provedbu zakona i službi zračne luke bila je izvanredna. Djelujući rame uz rame sa našim kolegama iz BiH, mi smo pokazali sposobnost da brzo osiguramo i zaštitimo sarajevsku zračnu luku, koja je ključno važan infrastrukturni objekt za održavanje sigurnog i stabilnog ozračja u BiH.”
Scenario koji je uvježbavan u sarajevskoj zračnoj luci samo je jedan od izazova sa kojima se vojnici EUFOR-a sučeljavaju u okviru vježbe “Brzi odgovor 2020”. Dan prije toga, EUFOR je u okviru vježbe izvršio uspostavljanje sigurnosti na Međunarodnom aerodromu Tuzla i raspoređivanje tima za uklanjanje eksploziva, koji je uklonio sumnjivi prtljag.
Vježba “Brzi odgovor” je godišnja vježba operacija potpore miru, kojom se svake godine provjeravaju planovi za krizne situacije i mehanizmi EUFOR-a za brzo aktiviranje i integriranje snaga na visokom stupnju gotovosti, koje se nalaze van zemlje, sa trupama koje su već raspoređene u BiH, sve u svrhu kontinuiranog napretka, sigurnosti i stabilnosti u BiH.


Вјежба ЕУФОР-а “Брзи одговор 2020” на Међународном аеродрому Сарајево
Вјежба „Брзи одговор 2020“ одржава се истовремено на више локација широм БиХ. У сриједу, 2. септембра, у поподневним сатима је у оквиру вјежбе “Брзи одговор 2020” на Међународном аеродрому Сарајево изведена методско-показна вјежба, током које су симулирани отмица авиона и терористички напад на Међународном аеродрому Сарајево. Ово је четврта година узастопно да Међународни аеродром Сарајево учествује у вјежби. Вршилац дужности директора аеродрома г. Алан Бајић је рекао да је отмица авиона једно од најтежих дјела тероризма и једна од најкомплекснијих кризних ситуација, и додао: “Особље аеродрома и други учесници уложили су велике напоре да би обезбиједили да вјежба буде правилно изведена и желим да се захвалим свим учесницима вјежбе. Иако се ми надамо да се у стварности никада нећемо наћи у оваквој ситуацији, добро је знати да имамо добро обучено особље и увјежбане процедуре”.
Након што су комерцијални летови за овај дан завршени, припадници Вишенационалног батаљона ЕУФОР-а и бх. агенција за провођење закона брзо су распоређени на аеродром, гдје су успоставили контролне тачке, осигурали кључну инфраструктуру и носили се са ситуацијом која је укључивала отмицу авиона и дојаву о постављеној експлозивној направи. У оквиру вјежбе, Државни кризни тим је издао одобрење полицијским агенцијама да дејствују и ријеше талачку кризу. Састанку су присуствовали министар безбједности БиХ Селмо Цикотић, министар одбране БиХ Сифет Поџић, министар саобраћаја и комуникација БиХ Војин Митровић, командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак, као и водећи људи из обавјештајних служби, агенција за провођење закона, Тужилаштва БиХ и координационих тијела. У име Међународног аеродрома Сарајево, састанку Државног комитета за безбједност присуствовали су в. д. директора аеродрома г. Алан Бајић, в.д. извршног директора за саобраћај и услуге г. Елведин Бегић, в. д. извршне директорке за развој гђа Самра Пехиљ и директор Сектора безбједности г. Сенад Малић.
Министар Цикотић је изјавио: “Овакве заједничке вјежбе са врло реалистичним сценаријима представљају добру прилику за провјеру система координације и дјеловања одговорних институција и министарстава, полицијских агенција, хитних служби и служби Међународног аеродрома Сарајево. Драго ми је што могу да кажем да су сви учесници у данашњој вјежби показали висок степен спремности, обучености и координисано дјеловање, чиме се шаље снажна порука онима који би можда хтјели да почине терористички чин, али и путницима, јер је то додатна гаранција њихове безбједности.”
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак био је задовољан ефикасним дјеловањем по задатим сценаријима: “Сарадња између ЕУФОР-а, агенција за провођење закона и аеродромских служби била је изванредна. Дјелујући раме уз раме са нашим колегама из БиХ, ми смо показали способност да брзо обезбиједимо и заштитимо сарајевски аеродром, који је кључно важан инфраструктурни објекат за одржавање безбједног и стабилног окружења у БиХ”
Сценарио који је увјежбаван на сарајевском аеродрому само је један од изазова са којима се војници ЕУФОР-а суочавају у оквиру вјежбе “Брзи одговор 2020”. Дан прије тога, ЕУФОР је у оквиру вјежбе извршио успостављање безбједности на Међународном аеродрому Тузла и распоређивање тима за уклањање експлозива, који је уклонио сумњиви пртљаг.
Вјежба “Брзи одговор” је годишња вјежба операција подршке миру, којом се сваке године провјеравају планови за кризне ситуације и механизми ЕУФОР-а за брзо активирање и интеграцију снага на високом степену готовости, које се налазе ван земље, са трупама које су већ распоређене у БиХ, све у сврху континуираног напретка, безбједности и стабилности у БиХ.

Latest video