Article Index

Ceremonija otvaranja EUFOR-ove vježbe Brzi odgovor 2020
Ceremonija kojom je označen početak EUFOR-ove vježbe Brzi odgovor 2020 održana je u nedjelju, 30.8.2020. godine. Godišnjom vježbom provjerava se sposobnost EUFOR-a da izvrši pozivanje i raspoređivanje rezervnih snaga koje se nalaze izvan BiH, a koje zemlje učesnice drže na visokom nivou pripravnosti.
U prisustvu državnih ministara, međunarodnih ambasada i predstavnika Oružanih snaga BiH, izvršeno je postrojavanje potpuno integrisanih vojnika iz više zemalja.
U svom obraćanju na ceremoniji početka vježbe, komandant EUFOR-a, generalmajor Reinhard Trischak je izjavio: “Priprema je izvršena u uskoj saradnji sa OSBiH, agencijama za provedbu zakona i nadležnim ministarstvima, a vježbu, bez ovakve saradnje, ne bi bilo moguće provesti.”
Rezervne snage EUFOR-a su stigle iz Austrije, Bugarske, Grčke, Madžarske, Italije, Rumunije, Ujedinjenog kraljevstva i KFOR-a kako bi se pridružile i integrisale sa svojim kolegama iz Multinacionalnog bataljona EUFOR-a prije raspoređivanja na lokacije širom BiH za izvođenje vježbe. Svaki od vojnika koji je ušao u zemlju je ispoštovao striktna pravila karantina, kao i pravila za testiranje na prisustvo virusa u skladu sa međunarodnim pravilima, kao i pravilima izdatim od strane BiH i EUFOR-a.
Direktor vježbe brigadni general Ernő Baráth je izjavio: “Ove sedmice smo potpisali sporazum koji EUFOR-u daje novi zamah napredovanju sa našim partnerima. Saradnja i veza sa OSBiH će se nastaviti.
Uvježbavanje vojnika će biti obavljeno nizom nenajavljenih scenarija tokom trajanja vježbe, kako bi se provjerila njihova reakcija, a i kako bi se osiguralo uspješno provođenje programa intenzivne saradnje u bazi Butmir.
EUFOR-ovu operaciju Althea trenutno čine snage 20 zemalja sa mandatom da pruže podršku BiH te pomognu u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja.

Latest video