Article Index

A Training and Co-Operation Plan between EUFOR and the Armed Forces Bosnia and Herzegovina was signed on 25th August 2020 in Sarajevo.
The training plan was signed by EUFOR Chief of Staff, Brigadier General Ernő Baráth, and Major General Ivica Jerkić, Deputy Chief Joint Staff Operations for Armed Forces Bosnia and Herzegovina.

After signing the training plan, Major General Jerkić said; “This ceremony is of great importance and confirms the relationship of cooperation and trust that we have with EUFOR”.

The agreement between AFBiH and EUFOR covers liaison and co-ordination, specialist mentoring, combined training, and joint exercises.

Brigadier General Ernő Baráth added; “This agreement gives EUFOR renewed momentum to continue moving forward with our partners. Cooperation and liaison with the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina will continue through 2021.”

AFBiH is now self-sustaining in terms of all individual training after the successful conclusion of EUFOR/AFBiH Capacity Building and Training programme, which has delivered courses to more than 5000 soldiers.

EUFOR and AFBiH Training and Cooperation plan 2021

Photo gallery...


Plan obuke i saradnje između EUFOR-a i OSBiH u 2021. godini
Plan obuke i saradnje između EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je potpisan 25. augusta 2020. godine u Sarajevu.
Plan obuke su potpisali načelnik štaba EUFOR-a brigadni general Ernő Baráth, i generalmajor Ivica Jerkić, zamjenik načelnika štaba Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Nakon potpisivanja plana obuke, generalmajor Jerkić je izjavio: “Ova svečanost je od velikog značaja i ona potvrđuje saradnju i povjerenje koje imamo sa EUFOR-om”.
Sporazum između OSBiH i EUFOR-a se odnosi na vezu i koordinaciju, mentorstvo stručnog osoblja, kombiniranu obuku, te zajedničke vježbe.
Brigadni general Ernő Baráth je dodao; “Ovaj sporazum daje EUFOR-u novi zamah za nastavak saradnje sa našim partnerima. Saradnja i veza sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nastavlja se i tokom 2021. godine”.
OSBiH je postala samoodrživa u smislu obavljanja cjelokupne individualne obuke, nakon uspješnog okončanja programa obuke i osposobljavanja između EUFOR-a i OSBiH,kroz koji je provedena obuka za preko 5.000 vojnika.


Plan obuke i suradnje između EUFOR-a i OSBiH u 2021. godini
Plan obuke i suradnje između EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je potpisan 25. kolovoza 2020. godine u Sarajevu.
Plan obuke su potpisali načelnik stožera EUFOR-a brigadni general Ernő Baráth, i general-bojnik Ivica Jerkić, zamjenik načelnika stožera Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Nakon potpisivanja plana obuke, general-bojnik Jerkić je izjavio: “Ova svečanost je od velikog značaja i ona potvrđuje suradnju i povjerenje koje imamo sa EUFOR-om”.
Sporazum između OSBiH i EUFOR-a se odnosi na vezu i koordinaciju, mentorstvo stručnog osoblja, kombiniranu obuku, te združene vježbe.
Brigadni general Ernő Baráth je dodao: “Ovaj sporazum daje EUFOR-u novi zamah za nastavak suradnje sa našim partnerima. Suradnja i veza sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nastavlja se i tijekom 2021. godine”.
OSBiH je postala samoodrživa u smislu obavljanja cjelokupne individualne obuke, nakon uspješnog okončanja programa obuke i osposobljavanja između EUFOR-a i OSBiH, kroz koji je provedena obuka za preko 5.000 vojnika.


План обуке и сарадње између ЕУФОР-а и ОСБиХ у 2021. години
План обуке и сарадње између ЕУФОР-а и Оружаних снага Босне и Херцеговине је потписан 25. августа 2020. године у Сарајеву.
План обуке су потписали начелник штаба ЕУФОР-а бригадни генерал Ернo Барaт, и генералмајор Ивица Јеркић, замјеник начелника штаба Оперативне команде Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Након потписивања плана обуке, генералмајор Јеркић је изјавио: “Ова свечаност је од великог значаја и она потврђује сарадњу и повјерење које имамо са ЕУФОР-ом”.
Споразум између ОСБиХ и ЕУФОР-а се односи на везу и координацију, менторство стручног особља, комбиновану обуку, те заједничке вјежбе.
Бригадни генерал Ернo Барaт је додао: “Овај споразум даје ЕУФОР-у нови замах за наставак сарадње са нашим партнерима. Сарадња и веза са Оружаним снагама Босне и Херцеговине наставља се и током 2021. године”.
ОСБиХ је постала самоодржива у смислу обављања цјелокупне индивидуалне обуке, након успјешног окончања програма обуке и оспособљавања између ЕУФОР-а и ОСБиХ, кроз који је проведена обука за преко 5.000 војника.

Latest video