Article Index

Captain Vladimir Satka from EUFOR’s Liaison Observation Team (LOT) based in Foča, donates a box of medical supplies to the local Medical Centre.

Receiving the donation was the centre’s Director, Dr Miroslav Ristanović who said;

“We are very grateful for this donation as supplies are continually needed in the local area and we are always pleased to see the soldiers from the LOT House.”

The Medical Centre in Foča is currently treating people with symptoms of pneumonia and screens people for COVID-19 infection every day. The donated supplies will be used to equip the COVID ambulances used in the area and are always in demand.

The LOT House in Foča is staffed by a EUFOR team from Slovakia who meet and liaise with local residents and community leaders daily. The network of 17 Houses covers the entire country and allows EUFOR to quickly understand local issues.

EUFOR LOT House donates supplies to Foča Medical Centre

Photo gallery...


EUFOR-ova LOT kuća donirala medicinski materijal Domu zdravlja u Foči
Kapetan Vladimir Satka iz EUFOR-ovog tima za vezu i osmatranje (LOT kuća) u Foči donirao je medicinski materijal Domu zdravlja u tom gradu.
Donaciju je u ime Doma zdravlja primio direktor, dr Miroslav Ristanović, koji je tom prilikom izjavio: “Mi smo izuzetno zahvalni na ovoj donaciji s obzirom na stalnu potrebu za tim materijalom u ovom području i uvijek nam je zadovoljstvo vidjeti vojnike iz LOT kuće.”
U Domu zdravlja u Foči trenutno se liječe osobe sa simptomima upale pluća i svakodnevno se vrše pregledi na infekciju virusom COVID-19. Za doniranim materijalom uvijek postoji potražnja i on će biti iskorišten za opremanje COVID ambulanti.
Vojnici u LOT kući u Foči su iz EUFOR-ovog tima iz Slovačke i oni se svakodnevno sastaju i razgovaraju sa domaćim stanovništvom i lokalnim vlastima. Mreža od 17 kuća pokriva cjelokupnu teritoriju zemlje i njom se omogućava EUFOR-u da stekne brzo razumijevanje pitanja od značaja za lokalne zajednice.


EUFOR-ova LOT kuća donirala medicinski materijal Domu zdravlja u Foči
Satnik Vladimir Satka iz EUFOR-ovog tima za vezu i promatranje (LOT kuća) u Foči donirao je medicinski materijal Domu zdravlja u tom gradu. Donaciju je u ime Doma zdravlja primio ravnatelj, dr Miroslav Ristanović, koji je tom prigodom izjavio: “Mi smo izuzetno zahvalni na ovoj donaciji s obzirom na stalnu potrebu za tim materijalom u ovom području i uvijek nam je zadovoljstvo vidjeti vojnike iz LOT kuće.”
U Domu zdravlja u Foči trenutačno se liječe osobe sa simptomima upale pluća i svakodnevno se vrše pregledi na infekciju virusom COVID-19. Za doniranim materijalom uvijek postoji potražnja i on će biti iskorišten za opremanje COVID ambulanti.
Vojnici u LOT kući u Foči su iz EUFOR-ovog tima iz Slovačke i oni se svakodnevno sastaju i razgovaraju sa domaćim stanovništvom i lokalnim vlastima. Mreža od 17 kuća pokriva cjelokupnu teritoriju zemlje i njom se omogućava EUFOR-u da stekne brzo razumijevanje pitanja od značaja za lokalne zajednice.


ЕУФОР-ова ЛОТ кућа донирала медицински материјал Дому здравља у Фочи
Капетан Владимир Сатка из ЕУФОР-овог тима за везу и посматрање (ЛОТ кућа) у Фочи донирао је медицински материјал Дому здравља у том граду. Донацију је у име Дома здравља примио директор, др Мирослав Ристановић, који је том приликом изјавио: “Ми смо изузетно захвални на овој донацији с обзиром на сталну потребу за тим материјалом у овом подручју и увијек нам је задовољство видјети војнике из ЛОТ куће.”
У Дому здравља у Фочи тренутно се лијече лица са симптомима упале плућа и свакодневно се врше прегледи на инфекцију вирусом КОВИД-19. За донираним материјалом увијек постоји потражња и он ће бити искориштен за опремање КОВИД амбуланти.
Војници у ЛОТ кући у Фочи су из ЕУФОР-овог тима из Словачке и они се свакодневно састају и разговарају са домаћим становништвом и локалним властима. Мрежа од 17 кућа покрива цјелокупну територију земље и њом се омогућава ЕУФОР-у да стекне брзо разумијевање питања од значаја за локалне заједнице.

Latest video