Article Index

Talijanski medicinski stručnjaci stigli u Sarajevo
Dana 6. maja 2020. g., dva talijanska vojna ljekara stigla su na Međunarodni aerodrom Sarajevo, avionom tipa C-130. Njih su dočekali talijanski ambasador u BiH, Nj.E. Nicola Minasi, ministrica civilnih poslova BiH, gđa Ankica Gudeljević, i Viši nacionalni predstavnik Talijanskog kontingenta u EUFOR-u, pukovnik Mauro Nazzi.
Pukovnik Nazzi je izjavio: “Jako mi je drago što u ime EUFOR-a mojim zemljacima mogu poželjeti dobrodošlicu u Bosnu u Hercegovinu. Nadam se da će oni biti od velike pomoći bolnicama i sistemu zdravstvene zaštite u BiH.”
Ljekari će provesti tri mjeseca u Bosni i Hercegovini pružajući podršku aktivnostima UN i posjećujući bolnice, kako bi podijelili svoje znanje i iskustvo stečeno tokom borbe sa krizom koju je COVID-19 prouzrokovao u Italiji. Pomagat će bolnicama u BiH da uvedu najbolje prakse, s ciljem da se ovdje poboljša odgovor na krizu. Tokom navedenog perioda oni će biti u lancu komandovanja EUFOR-a.
Prije raspoređivanja u BiH, oni su prošli specijalističku obuku u glavnoj vojnoj bolnici u Rimu, gdje su učili iz iskustava koja su talijanske vojne snage prikupile tokom ove krize. Ljekari su ponijeli i osobnu zaštitnu opremu koju će koristiti tokom svog boravka, čime će se smanjiti oslanjanje na resurse lokalnih službi.
Obojica ljekara dolaze iz jedinica smještenih u sjeveroistočnom dijelu Italije. Major Pasquale Giannelli, dolazi iz brigade “Pozzuolo del Friuli”, u Gorici, a major Marino Trivisani, iz brigade “Julia”, u Udinama. Oni su direktno učestvovali u aktivnostima odgovora na krizu koju je prouzrokovao COVID-19 u Italiji.

Latest video