Article Index

Politički zastoj ne treba zaustaviti operacije deminiranja
Dana 11. marta 2020. godine, komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak sastao se sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom kako bi razgovarao o potrebi da Vijeće ministara imenuje novu Komisiju za deminiranje.
Generalmajor Trischak je izjavio: “Nadležnost za deminiranje je na domaćim vlastima. Imao sam opsežne razgovore sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH po pitanju Komisije za deminiranje. U zemlji čijih je 2 posto teritorije i dalje zagađeno minama, prekid operacija deminiranja automatski ugrožava ljudske živote.”
Generalmajor Trischak je predsjedavajućem Tegeltiji ukazao na potrebu da se po ovom pitanju postigne napredak, naglasivši da politički zastoj u BiH ne bi trebao biti razlog za zaustavljanje operacija deminiranja.
Hitnost ovog pitanja leži u činjenici da ukoliko Komisija ne bude imenovana, u trenutku kad počne deminerska sezona u aprilu mjesecu BiH neće imati skoro nikakav kapacitet za deminiranje niti kapacitet za uklanjanje ubojnih sredstava zaostalih iz rata. Ovo predstavlja sigurnosnu prijetnju za građane BiH, ometa nastavak primjene Strategije protivminskog djelovanja i ugrožava realizaciju deminerskih projekata vrijednih 10 miliona eura koje finansira Evropska unija. Centar za deminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC) ne bi mogao nastaviti suradnju sa organizacijama čiju akreditaciju nije obnovila Komisija za deminiranje.
Ovo su u zajedničkom saopštenju kojim su pozvali na brzo imenovanje nove Komisije za deminiranje ponovili šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler i komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak.
EUFOR je fokusiran na pružanje podrške domaćim vlastima da stanovnicima zemlje pruže sigurno i stabilno okruženje. Neimenovanje Komisije na kraju bi vodilo obustavljanju deminerskih operacija, što predstavlja prijetnju sigurnom i stabilnom okruženju za građane i posjetioce BiH.

Latest video