Article Index

Posjeta komandanta EUFOR-a tvornici eksploziva „Vitezit“
Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak posjetio je u četvrtak, 14. novembra, tvornicu eksploziva „Vitezit“ u Vitezu zajedno sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i nadležnih ministarstava na nivou države i Federacije BiH, koji pokazuju iskreno interesovanje za eventualne sigurnosne posljedice nakon stečaja tvornice.
Generalmajor Trischak je izjavio: “Svrha moje posjete je da iz prve ruke vidim situaciju u tvornici, posjetim skladište opasnih materija i vidim nivo sigurnosti u skladištima kako bih mogao precizno procijeniti opasnost za sigurno i stabilno okruženje.”
Sadašnja stečajna upraviteljica gdja. Behrija Huseinbegović i zamjenik direktora Federalne direkcije za namjensku industriju g. Enver Mujezinović upoznali su generalmajora Trischaka sa svojom zabrinutošću i razmatranjima za najbolji način rješavanja mogućih sigurnosnih problema u pogledu skladištenja i čuvanja opasnih materija. Generalmajor Trischak je izjavio: “Neophodno je da prvi pioritet stečajne upraviteljice bude održavanje sigurnosti na lokaciji i uklanjanju ili uništavanju ovih hemikalija kako bi se smanjila eventualna opasnost za stanovništvo.”
Predstavnici UNDP-a, federalnog Ministarstva i generalmajor Trischak su stekli dobar uvid u trenutnu situaciju i oni će sa čelnicima iz BiH i međunarodne zajednice raditi na podizanju svijesti o opasnostima koje se mogu pojaviti ako se sa ovim opasnim materijama ne postupa pravilno.
Iako je pokretanje stečajnog postupka tvornice prouzrokovalo mnoge probleme za sve, komandant EUFOR-a je uočio spremnost nadležnih u tvornici na saradnju sa EUFOR-om i iskazanu namjeru da se dođe do najboljeg i najsigurnijeg rješenja za skladištenje i uništavanjе zaliha opasnih materija.

Latest video