Article Index

On the afternoon of Sunday the 6 October the opening ceremony for exercise Quick Response 19 was held at Camp Butmir, Sarajevo. Quick Response is the longstanding annual test of EUFOR’s capability to rapidly reinforce its troops in BiH with part of its reserve forces which are held at high-readiness in partner nations. It is a large scale exercise demonstrating the EU’s resolve and commitment to Bosnia and Herzegovina.

At the opening ceremony the troops who are taking part in the exercise were addressed by the Commander of EUFOR, Major General Reinhard Trischak, who said

“EUFOR maintains a military footprint in BiH which can be rapidly expanded in both size and strength to address any challenge towards the Safe and Secure Environment. Quick Response Exercises test the mechanisms to rapidly activate and integrate our reserves with our in-theatre troops. The fact that we have on parade the Intermediate Reserve Forces from the United Kingdom and Austria, demonstrates that this process works.”

Major General Trischak also paid tribute to the excellent relationships EUFOR has with the Armed Forces BiH, BiH Law Enforcement Agencies and the respective ministries, publicly thanking the State, RS and FBiH authorities for the cooperation EUFOR received throughout the planning process.

Major General Trischak also paid tribute to the excellent relationships EUFOR has with the Armed Forces BiH, BiH Law Enforcement Agencies and the respective ministries, publicly thanking the State, RS and FBiH authorities for the cooperation EUFOR received throughout the planning process.

In attendance at the event were many members of State Level organisations and International Embassies as well as high ranking representatives from the Armed Forces BiH and Law Enforcement Agencies.

The EUFOR reserve troops which have arrived from Austria, Bulgaria, Greece, Romania, the United Kingdom and KFOR joined their comrades from EUFOR’s Multinational Battalion on parade before heading off to locations all over BiH for the exercise, which will occur between the 7-11 October.

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 20 nations. Its primary role is to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

COMEUFOR, Major General Reinhard Trischak, (centre) the Deputy Minister of Defence Mr Sead Jusic (left) and the Deputy Minister of Security Mr Mijo Kvesic.

COMEUFOR, Major General Reinhard Trischak (centre), the Deputy Minister of Defence Mr Sead Jusić (left) and the Deputy Minister of Security Mr Mijo Krešić (right) salute EUFOR troops.

Photo gallery...


Svečano otvaranje EUFOR-ove vojne vježbe “Brzi odgovor 2019”
U poslijepodnevim satima u nedjelju, 6. oktobra, u bazi Butmir u Sarajevu održana je svečanost povodom otvaranja vježbe “Brzi odgovor”. Vježba “Brzi odgovor” je redovna godišnja vježba kojom se provjerava sposobnost EUFOR-a da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći dio rezervnih snaga koje se u partnerskim zemljama nalaze u stanju visoke spremnosti. To je velika vježba kojom se demonstrira odlučnost i posvećenost EU Bosni i Hercegovini.
Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak se tokom svečanog otvaranja obratio se vojnicima koji učestvuju u vježbi sljedećim riječima: “EUFOR održava ograničeno vojno prisustvo u BiH, ali ima sposobnost da brzo poveća svoje brojno stanje i snagu i reagira na svaku prijetnju sigurnom i stabilnom okruženju. Vježbama “Brzi odgovor” provjeravaju se mehanizmi za brzu aktivaciju naših rezervnih snaga i njihovu integraciju sa snagama koje su raspoređene u području operacija. Činjenica da su ovdje postrojeni pripadnici naših rezrevnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva i Austrije pokazuje da to funkcionira.”
Generalmajor Trischak je također pohvalio izvrsne odnose EUFOR-a sa Oružanim snagama BiH, organima za provođenje zakona u BiH i nadležnim ministarstvima, zahvalivši se vlastima na nivou države i RS i FBiH na saradnji sa EUFOR-om tokom procesa planiranja.
Svečanosti su prisustvovali predstavnici institucija na državnom nivou i ambasada, kao i visoko-rangirani predstavnici Oružanih snaga BiH i organa za provođenje zakona.
Pripadnici EUFOR-ovih rezervnih snaga, koji su došli iz Austrije, Bugarske, Grčke, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva i KFOR-a postrojili su se uz svoje kolege iz EUFOR-ovog Višenacionalnog bataljona prije nego što će krenuti na lokacije na kojima će se od 7. do 11. oktobra održati vježba u cijeloj BiH.
EUFOR-ova operacija Althea trenutno u svom sastavu ima vojnike iz 20 zemalja. Njegova primarna uloga je da podrži nastojanja BiH da održi sigurno i stabilno okruženje i istovremeno pruži podršku sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


Svečano otvaranje EUFOR-ove vojne vježbe “Brzi odgovor 2019”
U poslijepodnevim satima u nedjelju, 6. listopada, u bazi Butmir u Sarajevu održana je svečanost povodom otvaranja vježbe “Brzi odgovor”. Vježba “Brzi odgovor” je redovita godišnja vježba kojom se provjerava sposobnost EUFOR-a da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći dio pričuvnih snaga koje se u partnerskim zemljama nalaze u stanju visoke spremnosti. To je velika vježba kojom se demonstrira odlučnost i posvećenost EU Bosni i Hercegovini.
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak se tijekom svečanog otvaranja obratio vojnicima koji sudjeluju u vježbi sljedećim riječima: “EUFOR održava ograničenu vojnu nazočnost u BiH, ali ima sposobnost da brzo poveća svoje brojno stanje i snagu i reagira na svaku prijetnju sigurnom i stabilnom оzračju. Vježbama “Brzi odgovor” provjeravaju se mehanizmi za brzо aktiviranje naših pričuvnih snaga i njihovu integraciju sa snagama koje su raspoređene u području operacija. Činjenica da su ovdje postrojeni pripadnici naših pričuvnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva i Austrije pokazuje da to funkcionira.”
General-bojnikTrischak je također pohvalio izvrsne odnose EUFOR-a sa Oružanim snagama BiH, organima za provedbu zakona u BiH i nadležnim ministarstvima, zahvalivši se vlastima na razini države i RS i FBiH na suradnji sa EUFOR-om tijekom procesa planiranja.
Svečanosti su nazočili predstavnici institucija na državnoj razini i veleposlanstava, kao i visoko-rangirani predstavnici Oružanih snaga BiH i organa za provedbu zakona.
Pripadnici EUFOR-ovih pričuvnih snaga, koji su došli iz Austrije, Bugarske, Grčke, Rumunjske i Ujedinjenog Kraljevstva i KFOR-a, postrojili su se uz svoje kolege iz EUFOR-ove Višenacionalne bojne prije nego što će krenuti na lokacije na kojima će se od 7. do 11. listopada održati vježba u cijeloj BiH.
EUFOR-ova operacija Althea trenutačno u svom sastavu ima vojnike iz 20 zemalja. Njegova primarna uloga je da podrži nastojanja BiH da održi sigurno i stabilno ozračje i istodobno pruži potporu sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


Свечано отварање ЕУФОР-ове војне вјежбе “Брзи одговор 2019”
У послијеподневим часовима у недјељу, 6. октобра, у бази Бутмир у Сарајеву одржана је свечаност поводом отварања вјежбе “Брзи одговор”. Вјежба “Брзи одговор” је редовна годишња вјежба којом се провјерава способност ЕУФОР-а да брзо појача своје снаге у БиХ, користећи дио резервних снага које се у партнерским земљама налазе у стању високе спремности. То је велика вјежба којом се демонстрира одлучност и посвећеност ЕУ Босни и Херцеговини.
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак се током свечаног отварања обратио војницима који учествују у вјежби сљедећим ријечима: “ЕУФОР одржава ограничено војно присуство у БиХ, али има способност да брзо повећа своје бројно стање и снагу и реагује на сваку пријетњу сигурном и безбједном окружењу. Вјежбама “Брзи одговор” провјеравају се механизми за брзу активацију наших резервних снага и њихову интеграцију са снагама које су распоређене у подручју операција. Чињеница да су овдје постројени припадници наших резревних снага из Уједињеног Краљевства и Аустрије показује да то функционише.”
Генерал-мајор Тришак је такође похвалио изврсне односе ЕУФОР-а са Оружаним снагама БиХ, органима за спровођење закона у БиХ и надлежним министарствима, захваливши се властима на нивоу државе и РС и ФБиХ на сарадњи са ЕУФОР-ом током процеса планирања.
Свечаности су присуствовали представници институција на државном нивоу и амбасада, као и високо-рангирани представници Оружаних снага БиХ и органа за спровођење закона.
Припадници ЕУФОР-ових резервних снага, који су дошли из Аустрије, Бугарске, Грчке, Румуније и Уједињеног Краљевства и КФОР-а постројили су се уз своје колеге из ЕУФОР-овог Вишенационалног батаљона прије него што ће кренути на локације на којима ће се од 7. до 11. октобра одржати вјежба у цијелој БиХ.
ЕУФОР-ова операција Алтеа тренутно у свом саставу има војнике из 20 земаља. Његова примарна улога је да подржи настојања БиХ да одржи сигурно и безбједно окружење и истовремено пружи подршку свеобухватној стратегији ЕУ за БиХ.

Latest video