Article Index

Dolazak osoblja i opreme za vježbu EUFOR-a „Brzi odgovor 19“
U ponedjeljak, 23. septembra, prvim letom Antonova 124 na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigli su osoblje i oprema za najveću godišnju vježbu EUFOR-a „Brzi odgovor 19“.
Ova vježba predstavlja godišnju provjeru sposobnosti EUFOR-a da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći dio svojih rezervnih snaga koje se u stanju visoke spremnosti nalaze u partnerskim državama. „Brzi odgovor 19“ će se održati u suradnji sa vlastima BiH na lokacijama širom BiH od 7. do 11. oktobra 2019. g. Glasnogovornik EUFOR-a kapetan korvete Tim Leckey rekao je: „Ova već uobičajena godišnja vježba pokazuje svim građanima BiH posvećenost EUFOR-a pružanju pomoći u održavanju mirnog okruženja. Ona je također odlična mogućnost za EUFOR da ojača svoju blisku suradnju sa Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona, budući da u raznim scenarijima vježbe djelujemo zajednički.“
Multinacionalni bataljon EUFOR-a blisko surađuje sa Oružanim snagama BiH (OS BiH) i agencijama za provođenje zakona, provodi zajedničku obuku i razmjenjuje vještine i iskustva koji će biti demonstrirani tokom vježbe. Pripadnicima Multinacionalnog bataljona EUFOR-a, OS BiH i agencija za provođenje zakona će se pridružiti dio rezervnog kontingenta EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Grčke, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Vježba „Brzi odgovor 19“ će omogućiti Glavnoj komandi EUFOR-a uvježbavanje komandovanja i kontrole u jednoj velikoj vježbi. Snage će imati mogućnost da prošire znanja i steknu nova iskustva u zadacima koji se provode u operacijama podrške miru, kao što su patroliranje, pratnja, konvoji, medicinska evakuacija, izvlačenje i evakuacija.

Latest video