Article Index

On Friday 20 September, EUFOR received a request from the personnel in their Liaison and Observation Team house in Mostar, to help a female hiker who had collapsed near the village of Krusevljani. Two of EUFOR’s Agusta Bell 212 helicopters were launched with winching capability and medical supplies.

On arrival at the scene, 30 minutes after the aircrew had been informed, the helicopters landed and one of EUFOR’s Doctors assessed the casualty deciding that she should be taken by air to Sarajevo hospital. After getting the injured lady into the helicopter along with the medics who were already administering first aid the aircrew quickly got airborne again and flew to Sarajevo.

EUFOR helicopter aids casualty

While this was going on one of EUFOR’s Officers from the Joint Operations Centre organised an ambulance to pick up the casualty from a soccer field beside the hospital where the helicopter could land.

Doctor Wolf, EUFOR’s onboard medic who attended the incident said,

“This was a very severe case and we were glad to be able to do what we did to help”.

EUFOR helicopter aids casualty


Helikopter EUFOR-a prevezao pacijenta
U petak 20. septembra EUFOR je primio zahtjev od osoblja svog Tima za osmatranje i vezu (LOT tim) u Mostaru da se pomogne planinarki koja je izgubila svijest u blizini sela Kruševljani. Dva EUFOR-ova helikoptera tipa augusta bell 212 uzletjela su sa dizalicom za podizanje pacijenta i sanitetskim zalihama.
Došavši na lice mjesta, 30 minuta pošto je posada dobila informaciju, helikopteri su sletjeli i jedan od EUFOR-ovih ljekara procijenio je stanje unesrećene te odlučio da je treba zračnim putem prevesti u bolnicu u Sarajevu. Pošto je povrijeđena planinarka smještena u helikopter sa sanitetskim osobljem koje je već pružalo prvu pomoć, helikopter je ubrzo ponovo bio u zraku i letio prema Sarajevu.
Dok se ovo dešavalo, jedan od oficira EUFOR-a iz Zajedničkog operativnog centra organizirao je vozilo hitne pomoći kako bi prevezlo pacijenticu sa fudbalskog terena pored bolnice gdje je helikopter mogao sletjeti.
Dr Wolf, ljekar EUFOR-ove helikopterske sanitetske ekipe koji je pomogao povrijeđenoj, rekao je: “Radilo se o veoma ozbiljnom slučaju i bilo nam je drago da uradimo sve što možemo da pomognemo.”


Helikopter EUFOR-a prevezao pacijenta
U petak 20. rujna EUFOR je primio zahtjev od osoblja svog Tima za osmatranje i vezu (LOT tim) u Mostaru da se pomogne planinarki koja je izgubila svijest u blizini sela Kruševljani. Dva EUFOR-ova helikoptera tipa augusta bell 212 uzletjela su sa dizalicom za podizanje pacijenta i sanitetskim zalihama.
Došavši na lice mjesta, 30 minuta pošto je posada dobila informaciju, helikopteri su sletjeli i jedan od EUFOR-ovih liječnika procijenio je stanje unesrećene te odlučio da je treba zračnim putem prevesti u bolnicu u Sarajevu. Pošto je povrijeđena planinarka smještena u helikopter sa sanitetskim osobljem koje je već pružalo prvu pomoć, helikopter je ubrzo ponovo bio u zraku i letio prema Sarajevu.
Dok se ovo dešavalo, jedan od časnika EUFOR-a iz Zajedničkog operativnog središta organizirao je vozilo hitne pomoći kako bi prevezlo pacijenticu sa nogometnog terena pored bolnice gdje je helikopter mogao sletjeti.
Dr Wolf, liječnik EUFOR-ove helikopterske sanitetske ekipe koji je pomogao povrijeđenoj, rekao je: “Radilo se o veoma ozbiljnom slučaju i bilo nam je drago da uradimo sve što možemo da pomognemo.”


Хеликоптер ЕУФОР-а превезао пацијента
У петак 20. септембра ЕУФОР је примио захтјев од особља свог Тима за осматрање и везу (ЛОТ тим) у Мостару да се помогне планинарки која је изгубила свијест у близини села Крушевљани. Два ЕУФОР-ова хеликоптера типа аугуста бел 212 узлетјела су са дизалицом за подизање пацијента и санитетским залихама.
Дошавши на лице мјеста, 30 минута пошто је посада добила информацију, хеликоптери су слетјели и један од ЕУФОР-ових љекара процијенио је стање унесрећене те одлучио да је треба ваздушним путем превести у болницу у Сарајеву. Пошто је повријеђена планинарка смјештена у хеликоптер са санитетским особљем које је већ пружало прву помоћ, хеликоптер је убрзо поново био у ваздуху и летио према Сарајеву.
Док се ово дешавало, један од официра ЕУФОР-а из Заједничког оперативног центра организовао је возило хитне помоћи како би превезао пацијенткињу са фудбалског терена поред болнице гдје је хеликоптер могао слетјети.
Др Волф, љекар ЕУФОР-ове хеликоптерске санитетске екипе који је помогао повријеђеној, рекао је: “Радило се о веома озбиљном случају и било нам је драго да урадимо све што можемо да помогнемо.”

Latest video