Article Index

Predsjedatelj Vojnoga odbora Europske unije (CEUMC), general Patrick de Rousiers, 27. i 28. siječnja 2014. g. boravi u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini i Glavnome zapovjedništvu EUFOR-a, Operacija Althea. General de Rousiers predsjedava Vojnim odborom EU, koji je najviši vojni odbor u okviru Europskoga vijeća i čija je uloga da daje savjete i preporuke Političkom i sigurnosnom odboru (PSC) o svim vojnim pitanjima od važnosti za EU. General se 27. siječnja prvo sastao sa zapovjednikom EUFOR-a, general-bojnikom Dieterom Heideckerom, koji ga je izvjestio o tekućim operacijama i razvoju situacije u okviru Europskih snaga u BiH (EUFOR Althea), da bi nakon toga napustio bazu Butmir kako bi se sastao sa Specijalnim predstavnikom EU (EUSR), veleposlanikom Peterom Sørensenom. Obzirom da je PSC zadužen za pripremu koherentnoga odgovora EU na bilo koju kriznu situaciju, a i da formulira dugoročne strateške ciljeve, na ovome sastanku uglavnom se razgovaralo o temama vezanim za sveobuhvatni pristup Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tijekom odvojenoga sastanka sa ministrom obrane, Zekerijahom Osmićem, i načelnikom Zajedničkoga stožera Oružanih snaga BiH, general-bojnikom Antom Jelečom, razgovaralo se o trenutačnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, aktivnostima Operativne skupine Ministarstva obrane BiH zadužene za rješavanje i popisivanje viškova streljiva, oružja i eksploziva, kao i o suradnji između EUFOR-a i OS BiH u okviru predstojeće vježbe “Žurni odgovor” i sustavu Pričuvnih snaga srednje razine. Tijekom drugoga dana posjeta, general de Rousiers posjetit će jednu od LOT kuća EUFOR-a, kao i jednu lokaciju za skladištenje streljiva OS BiH.

Latest video