Article Index

Predsjedavajući Vojnog odbora Europske unije (CEUMC), general Patrick de Rousiers, 27. i 28. januara 2014. g. boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini i Glavnoj komandi EUFOR-a, Operacija Althea. General de Rousiers predsjedava Vojnim odborom EU, koji je najviši vojni odbor u okviru Europskog vijeća i čija je uloga da daje savjete i preporuke Političkom i sigurnosnom odboru (PSC) o svim vojnim pitanjima od važnosti za EU. General se 27. januara prvo sastao sa komandantom EUFOR-a, general-majorom Dieterom Heideckerom, koji ga je izvjestio o tekućim operacijama i razvoju situacije u okviru Europskih snaga u BiH (EUFOR Althea), da bi nakon toga napustio bazu Butmir kako bi se sastao sa Specijalnim predstavnikom EU (EUSR), ambasadorom Peterom Sørensenom. Obzirom da je PSC zadužen za pripremu koherentnog odgovora EU na bilo koju kriznu situaciju, a i da formulira dugoročne strateške ciljeve, na ovom sastanku se uglavnom razgovaralo o temama vezanim za sveobuhvatan pristup Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tokom odvojenog sastanka sa ministrom odbrane, Zekerijahom Osmićem, i načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, general-majorom Antom Jelečom, razgovaralo se o trenutnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, aktivnostima Operativne grupe Ministarstva odbrane BiH zadužene za rješavanje i inventuru viškova municije, oružja i eksploziva, kao i o saradnji između EUFOR-a i OS BiH u okviru predstojeće vježbe “Brzi odgovor” i sistemu Rezervnih snaga srednjeg nivoa. Tokom drugog dana posjete, general de Rousiers će posjetiti jednu od LOT kuća EUFOR-a, kao i jednu lokaciju za skladištenje municije OS BiH.

Latest video